Na temelju odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.; dalje u tekstu: Zakon) te odredbi Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Narodne novine br. 1/20. i 1/21.; dalje u tekstu: Pravilnik) i Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20., 74/20. i 1/21.), u svezi s Izvješćem o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak (dalje u tekstu Obrazac PO-SD), te Izvješćem nositelja o paušalnom dohotku od zajedničke samostalne djelatnosti i  supoduzetnicima u zajedničkoj djelatnosti (dalje u tekstu Obrazac PO-SD-Z), odnosno obračunavanjem poreza na dohodak u paušalnom iznosu dajemo slijedeću uputu:

1. Porezni obveznik Obveznik poreza na dohodak kojemu se dohodak može utvrđivati u paušalnom iznosu je fizička osoba koja ostvaruje primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta iz članka 29. stavka 1. točke 1. Zakona, u skladu s propisima o obrtu i samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva iz članka 29. stavka 3. Zakona, te koja ispunjava uvjete iz članka 82. stavka 1. Zakona i članka 2. Pravilnika.