U svezi poreznog tretmana novčane potpore za samozapošljavanje primljene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno  tumačenja smatra li se navedena potpora primitkom od samostalne djelatnosti odnosno utječe li ista na paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti, odgovaramo u nastavku: Prema članku 10. točki 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13.,125/13., 148/13., Odluka USRH - 83/14., 143/14. i 136/15.; u daljnjem tekstu: Zakon) porez na dohodak ne plaća se na: naknadu plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad isplaćenu na teret sredstava obveznih osiguranja. Člankom 7. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13., 157/14. i 137/15.; u daljnjem tekstu Pravilnik) propisano je da se u skladu s člankom 10. točkom 3. Zakona, porez na dohodak ne plaća na novčanu naknadu za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad isplaćenu na teret sredstava obveznih osiguranja i to osobito na: novčana naknada nezaposlenima isplaćenu na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno posebnom propisu (novčana naknada nezaposlenima koja se isplaćuje u mjesečnim anuitetima, novčana naknada koja se ...