Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Uputa br. 5/19 - Uputa o osiguranju carinskog duga

Datum objave: 08.03.2019, Klasa: 011-02/19-03/5, Carinska uprava

Ovom Uputom detaljnije se opisuje način postupanja prilikom podnošenja zahtjeva, provjere uvjeta, utvrđivanja i prilagodbe referentnog iznosa osiguranja, izdavanje odobrenja, način polaganja osiguranja i vraćanje osiguranja, vođenja evidnecije te naplate iz osiguranja. Ova Uputa koristi se skupa s usmjeravajućim aktima EK o osiguranju nastalog duga i duga koji može nastati (link). 1. Pravna osnova Propisi kojima je regulirano osiguranje carinskog duga su: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 10.10.2013.,u daljnjem tekstu: CZU) i sve njene izmjene i dopune, (čl. 89. do 100.), - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/1, 29.12.2015. - u daljnjem tekstu DUCZU) i sve njene izmjene i dopune, (čl. 81. do 84.), - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/341 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika Unije dok odgovarajući elektronički sustavi još nisu operatvini i o ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice