Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Uputa br. 3/20 - Uputa o uvozu ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

Datum objave: 17.02.2020, Klasa: 011-02/20-03/3, Carinska uprava

1. Opće odredbe

1.1. Uvod Ovom Uputom se pojašnjavaju pravila postupanja pri uvozu ekoloških proizvoda iz trećih zemalja, a vezano uz pravila pod kojima se ekološki proizvodi, uvezeni iz treće zemlje, mogu staviti na tržište Europske unije te pravila pod kojima se priznaju ekološki proizvodi iz trećih zemalja, kao i nadležnost kontrolnih tijela. Uputa pojašnjava postupanje carinskih i drugih nadležnih tijela prilikom verifikacije pošiljki ekoloških proizvoda. Pravnu osnovu čine: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 10.10.2013. - dalje u tekstu: CZU); - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 341/1, 29.12.2015. - dalje u tekstu: DUCZU); - Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2447 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 343/558, 29.12.2015. - dalje u tekstu: PUCZU); - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 341/2016 o dopuni Uredbe (EU) ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice