Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Uputa br. 16/17 - Uputa o uvozu ekoloških proizvoda iz trećih zemalja

Datum objave: 19.10.2017, Klasa: 011-02/17-03/16, Carinska uprava
1. Opće odredbe Ovom Uputom se pojašnjavaju pravila glede postupka uvoza ekoloških proizvoda iz trećih zemalja, a vezano uz pravila pod kojim se ekološki proizvodi uvezeni iz treće zemlje mogu staviti na tržište Europske unije, te pravila pod kojima se priznaju ekološki proizvodi iz trećih zemalja, kao i nadležnost kontrolnih tijela. Uputa pojašnjava postupanje carinskih tijela prilikom verifikacije pošiljki ekoloških proizvoda. Pravnu osnovu čine slijedeći propisi: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 10. listopada 2013.- dalje u tekstu: CZU); - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/1, 29. prosinca 2015.- dalje u tekstu: DUCZU); - Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2447 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/558 29. prosinca 2015.- dalje u tekstu: PUCZU); - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 341/2016 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice