Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Uputa 29/16 - Uputa za dodjeljivanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO)

Datum objave: 15.06.2016, Klasa: 011-02/16-03/29, Carinska uprava

Nova uputa (link)

- Izmjena (link).

Ovom se Uputom detaljnije opisuje proces odobravanja statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (u nastavku: status AEO-a) u Republici Hrvatskoj. Uputa se koristi zajedno sa Smjernicama za ovlaštene gospodarske subjekte1 (u nastavku: Smjernice) i modelomm COMPACT za ovlaštene gospodarske subjekte2 (u nastavku: AEO COMPACT model). 1. Opće odredbe Status AEO-a utemeljen je na odredbama sljedećih propisa: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije ( Sl. list L 269. 10.10.2013., sa svim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu CZU), - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća , o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Cariskog zakonika Unije, (Sl. list L 343, 29.12.2015., sa svim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: DUCZU), - Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2447 od 24. studenog 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343, 29.12.2015., sa svim izmjenama i ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice