Mišljenja.hr

Uputa br. 6/18 - Uputa za dodjeljivanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO*) - pročišćeni tekst od 20.5.2020.

Datum objave: 05.03.2018., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 011-02/18-03/6

Ovom se Uputom detaljnije opisuje proces odobravanja statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (u nastavku: status AEO-a)1 u Republici Hrvatskoj. Uputa se koristi zajedno sa Smjernicama za ovlaštene gospodarske subjekte2 (u nastavku: Smjernice) i modelom COMPACT za ovlaštene gospodarske subjekte3 (u nastavku: AEO COMPACT model). 1. Opće odredbe Status AEO-a utemeljen je na odredbama sljedećih propisa: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom za..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati