Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Uputa br. 6/18 - Uputa za dodjeljivanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO*) - pročišćeni tekst od 20.5.2020.

Datum objave: 05.03.2018, Klasa: 011-02/18-03/6, Carinska uprava

Ovom se Uputom detaljnije opisuje proces odobravanja statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (u nastavku: status AEO-a)1 u Republici Hrvatskoj. Uputa se koristi zajedno sa Smjernicama za ovlaštene gospodarske subjekte2 (u nastavku: Smjernice) i modelom COMPACT za ovlaštene gospodarske subjekte3 (u nastavku: AEO COMPACT model).

1. Opće odredbe Status AEO-a utemeljen je na odredbama sljedećih propisa: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 10.10.2013., sa svim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: CZU), - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 od 28.7.2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije, (Sl. list L 343, 29.12.2015., sa svim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: DUCZU), - Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2447 od 24.11.2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343, 29.12.2015., sa svim izmjenama i dopunama; u daljnjem tekstu: PUCZU), - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/341 od 17.12 ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice