Mišljenja.hr

Uputa 6/18 - pročišćeni tekst od 31.5.2021. - Uputa za dodjeljivanje statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (AEO)1

Datum objave: 05.03.2018., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 011-02/18-03/6

Ovom se Uputom detaljnije opisuje proces odobravanja statusa ovlaštenog gospodarskog subjekta (u nastavku: status AEO-a) u Republici Hrvatskoj. Uputa se koristi zajedno sa Smjernicama za ovlaštene gospodarske subjekte2 (u nastavku: Smjernice) i modelom COMPACT za ovlaštene gospodarske subjekte3 (u nastavku: AEO COMPACT model). 1. Opće odredbe Status AEO-a utemeljen je na odredbama sljedećih propisa: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zak..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati