​Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš dopis u kojemu je zatraženo tumačenje pojma "pokretanje stečaja" iz članka 39. stavka 4. odnosno pretpostavka iz odredbe članka 49. stavak 1. točka 6. Zakona financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13.; dalje u tekstu Zakon). Navedeno se traži iz razloga što je prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom A d.o.o. odbačen dana 9. travnja 2013. jer je nad dužnikom pokrenut postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka dana 6. veljače 2013. rješenjem Trgovačkog suda A, Stalna služba u A broj 18.St-17/2013. Vezano za predmetno pitanje u nastavku odgovaramo. Člankom 39. stavkom 4. Zakona propisano je da prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe nije dopušten ako je nad dužnikom pokrenut stečajni postupak. Člankom 49. stavkom 1. Zakona taksativno su navedeni razlozi za odbacivanje prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe i pokretanje stečajnog postupka. Tako je točkom 6. istog članka propisano da će nagodbeno vijeće odbaciti prijedlog za predstečajnu nagodbu ako je nad dužnikom pokrenut stečajni postupak. Člankom 50. Zakona propisano je da će nagodbeno vijeće donijeti rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe ako ...