1. Uvod Ministarstvo financija, Carinska uprava priprema novu organizacijsku strukturu carinske službe radi cjelovite i sustavne prilagodbe zahtjevima koji proizlaze iz okolnosti pristupanja u punopravno članstvo Europske unije. U tom smislu će se provesti preustroj Carinske uprave u dvije faze, i to za razdoblje od dana 1.7.2012. godine (FAZA 1), te za razdoblje od dana pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, odnosno od dana 1.7.2013. godine (FAZA 2), a sve s ciljem pripreme organizacijskog modela potpuno prilagođenog potrebama nesmetanog i učinkovitog funkcioniranja carinskog i trošarinskog sustava u okviru jedinstvenog europskog carinskog područja i primjene propisa harmoniziranog trošarinskog sustava. U tom smislu i radi sustavne pripreme za postupanje nakon provedbe FAZE 1 preustroja, odnosno stupanja na snagu odgovarajućih izmjena i dopuna Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija i pratećih provedbenih pravnih akata, kao i u svrhu osiguranja nesmetanog carinskog i trošarinskog poslovanja gospodarskih subjekata, nastavno se daje sljedeća uputa za postupanje:

2. Postupanje s predmetima upravnog i neupravnog te prekršajnog postupka S predmetima upravnog i neupravnog postupka koji su otvoreni prije stupanja na snagu preustroja nastavlja se postupati s istim klasifikacijskim oznakama do okončanja postupanja i stavljanja ...