Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Pripreme za popis - inventura se treba obaviti na dan 31. prosinca 2019. godine

Datum objave: 04.11.2019, misljenja.hr

Još uvijek nemate pretplatu na MIŠLJENJA.hr? Pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 30-tak kuna mjesečno, više pogledajte klikom miša ovdje!


Obvezno provođenje popisa (inventure) za poduzetnike propisuju Zakon o računovodstvu i Opći porezni zakon. Za poduzetnike i odgovornu osobu kod poduzetnika koji ne obave inventuru, odnosno koji ne popišu imovinu i obveze propisana je novčana kazna.
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija propisuje tu obvezu za neprofitne organizacije.


Predmet inventure je ukupna imovina i obveze, odnosno ukupna aktiva i obveze, što znači da popisati treba: dugotrajnu nematerijalnu imovinu, dugotrajnu materijalnu imovinu, dugotrajnu i kratkotrajnu financijsku imovinu, dugotrajna i kratkotrajna potraživanja, zalihe, novac na računima u banci i u blagajni, te dugoročne i kratkoročne obveze.

Nakon obavljene inventure, potrebno je podatke obraditi i evidentirati inventurne razlike. Kao inventurne razlike mogu se pojaviti viškovi i manjkovi.
Na utvrđeni inventurni višak PDV se ne obračunava.

Kada se kao inventurna razlika pojavi manjak, tada odgovorna osoba treba donijeti odluku o utvrđenom manjku, odnosno odluku o tome hoće li se za utvrđeni manjak teretiti odgovorna osoba ili će se za manjak teretiti pravna osoba, odnosno fizička osoba.
Kada je riječ o manjkovima, tada je potrebno utvrditi kada može biti riječi o porezno priznatom trošku s osnove manjka, odnosno kada je riječ o porezno nepriznatom trošku.
Naime, ako je manjak utvrđen do visine koje su propisane odlukama Hrvatske gospodarske komore odnosno Hrvatske obrtničke komore, tada je riječ o porezno priznatom rashodu na koji se PDV ne zaračunava. Međutim, ako je manjak utvrđen u visini iznad visine koje su propisane navedenim odlukama, tada je riječ o manjku na koji je potrebno zaračunati PDV. Osim PDV-a, ako se za takav manjak donese odluka da će isti teretiti trgovačko društvo odnosno obrt, tada je riječ o porezno nepriznatom rashodu za koji je potrebno ukupno s PDV-om povećati osnovicu poreza na dobit, odnosno osnovicu poreza na dohodak (u Knjizi primitaka i izdataka je potrebno evidentirati primitak u naravi). Ako se pak za manjak utvrdi odgovornost određene fizičke osobe, tada se za takav manjak tereti odgovorna osoba pa se može reći da je u tom slučaju manjak izjednačen s prodajom (izdaje se račun na ime odgovorne osobe, kojeg je ista obvezna platiti).

  • Više o tome niže u "Može Vas zanimati" ali samo za pretplatnike.

enlightenedNe zaboravite pogledati povezane članke, detaljnije klikom miša ovdje.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice