Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu

Datum objave: 24.12.2019, misljenja.hr
Pravilnik o dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu objavljen je u Narodnim novinama br. 126/19., stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine. U Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14. do 3/18.): - U članku 2. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»Iznimno od odredbi pravilnika kojim se utvrđuju proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno pravilima statističke metodologije Europske unije (ESA 2010, propisana Uredbom (EU) 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća), za potrebe računovodstvenih i drugih proračunskih evidencija i izvještaja Hrvatski zavod za zapošljavanje smatra se izvanproračunskim korisnikom.«. - U članku 18. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:
»(3) Predmeti iste vrste dugotrajne nefinancijske imovine razvrstavaju se u istu skupinu računa.
 (4) Odluku o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitni inventar te odluku o jednokratnom ispravku vrijednosti iz stavka 2. ovoga članka donosi čelnik.«
Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 5., 6. i 7. - U članku 27. stavak 1. mijenja ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice