U vezi upita Porezne uprave, Područnog ureda R. u vezi s oporezivanjem porezom na dohodak fizičkih osoba koje su stekle pravo na otkup povlastice i primile navedena sredstva na svoj žiro-račun, u nastavku odgovaramo: Člankom 9. Pravilnika o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru (Narodne novine br. 144/03. i 90/04.) propisano je da se za otkup povlastice mogu natjecati pravne i fizičke osobe kojima je izdana povlastica za obavljanje ribolova pridnenim povlačnim alatima i za brodove porivne snage stroja do 184 kW (250 KS) ako udovoljavaju sljedećim uvjetima: - da aktivno obavljaju ribolov pridnenim povlačnim alatima što mogu dokazati evidencijom ulova u zadnje tri godine; - da obavljaju ribolov pridnenim povlačnim alatima najmanje 30 dana u godini (prosjek za trogodišnje razdoblje) u ribolovnim zonama A, E, F i G. Budući da je čl. 11. istog Pravilnika propisano da fizičke osobe, uz zahtjev za otkup povlastice, prilažu obrtnicu, razvidno je da su te osobe obveznici poreza na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti koje dohodak ostvaruju na temelju poslovnih knjiga. Člankom 20. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da su poslovni primitci ...