Zaprimili smo vaš upit u kojem tražite mišljenje podliježu li napitci iz tarifne oznake 2202 90 10 11 i 2202 90 10 91 – voćni sokovi od povrća, razrijeđeni vodom ili gazirani, plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića ukoliko ne udovoljavaju odredbama Pravilnika o voćnim sokovima i njima srodnim proizvodima i pitate je li samim razvrstavanjem u navedene tarifne oznake proizvod izuzet od plaćanja posebnog poreza na BAP i pozivate se na mišljenje Carinske uprave KLASA: 410-19/14-12/196, URBROJ: 513-02-1760/4-15-2 od 16. siječnja 2015. (link) Nadalje navodite četiri primjera sokova koji ne udovoljavaju odredbama za nektare prema Pravilniku o voćnim sokovima i njima srodnim proizvodima a razvrstavaju se u tarifne oznake 2202 90 10 11 i tražite mišljenje o poreznom statusu. Prema čl. 4. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.) predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske. Bezalkoholnim pićima se smatraju proizvodi navedeni u st. 3. t. 1. – 4. ovoga članka, osim proizvoda koji se sukladno posebnim propisima smatraju hranom za posebno prehrambene potrebe ili dodatcima prehrani. U t. 1. navodi se da su ...