Mišljenja.hr

Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen 2019.) i Međunarodnog standarda za povezane usluge 4400 (izmijenjen)

Datum objave: 19.07.2021.

Odluka o objavljivanju Međunarodnog revizijskog standarda 315 (izmijenjen 2019.) – Identificiranje i procjenjivanje rizika značajnih pogrešnih prikazivanja, i usklađujuće i posljedične izmjene i dopune drugih Međunarodnih standarda koje proizlaze iz Međunarodnog revizijskog standarda 315 i Međunarodnog standarda za povezane usluge 4400 (izmijenjen) - Angažmani za dogovorene postupke objavljena je u Narodnim novinama br. 82/21.

Objavljuju se Međunarodni revizijski standardi koje je pripremio Međunarodni odbor za standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB) i u izvorniku objavila Međunarodna federacija računovođa (International Federation of Accountants, IFAC), a Hrvatska revizorska komora, uz odobrenje IFAC-a, prevela na hrvatski jezik:

1. Međunarodni revizijski standard 315 (izmijenjen 2019.) – Identificiranje i procjenjivanje rizika značajnih pogrešnih prikazivanja, izdanje prosinac 2019., i usklađujuće i posljedične izmjene i dopune drugih međunarodnih standarda koje proizlaze iz Međunarodnog revizijskog standarda 315.
Usklađujuće i posljedične izmjene i dopune drugih međunarodnih standarda koje proizlaze iz Međunarodnog revizijskog standarda 315, odnose se na sljedeće:
– Međunarodnog revizijskog standarda 200 (»Narodne novine«, br. 71/09)
– Međunarodnog revizijskog standarda 210 (»Narodne novine«, br. 71/09)
– Međunarodnog revizijskog standarda 230 (»Narodne novine«, br. 71/09)
– Međunarodnog revizijskog standarda 240 (»Narodne novine«, br. 71/09)
– Međunarodnog revizijskog standarda 250 (izmijenjen) (»Narodne novine«, br. 3/19)
– Međunarodnog revizijskog standarda 260 (izmijenjen) (»Narodne novine«, br. 107/16)
– Međunarodnog revizijskog standarda 265 (»Narodne novine«, br. 71/09)
– Međunarodnog revizijskog standarda 300 (»Narodne novine«, br. 71/09)
– Međunarodnog revizijskog standarda 330 (»Narodne novine«, br. 71/09)
– Međunarodnog revizijskog standarda 402 (»Narodne novine«, br. 71/09)
– Međunarodnog revizijskog standarda 500 (»Narodne novine«, br. 71/09)
– Međunarodnog revizijskog standarda 501 (»Narodne novine«, br. 71/09)
– Međunarodnog revizijskog standarda 530 (»Narodne novine«, br. 71/09)
– Međunarodnog revizijskog standarda 540 (izmijenjen) (»Narodne novine«, br. 71/19)
– Međunarodnog revizijskog standarda 550 (»Narodne novine«, br. 71/09)
– Međunarodnog revizijskog standarda 600 (»Narodne novine«, br. 71/09)
– Međunarodnog revizijskog standarda 610 (izmijenjen) (»Narodne novine«, br. 33/16)
– Međunarodnog revizijskog standarda 620 (»Narodne novine«, br. 71/09)
– Međunarodnog revizijskog standarda 701 (»Narodne novine«, br. 107/16)
– Međunarodnog revizijskog standarda 720 (»Narodne novine«, br. 107/16).

  • Međunarodni revizijski standard 315 (izmijenjen 2019.) stupa na snagu za revizije financijskih izvještaja za razdoblja koja započinju na 15. prosinca 2021. ili nakon tog datuma.
  • Usklađujuće izmjene i dopune navedenih Međunarodnih revizijskih standarda stupaju na snagu istovremeno s Međunarodnim revizijskim standardom 315 (izmijenjen 2019.).

2. Međunarodni standard za povezane usluge 4400 (izmijenjen) – Angažmani za ugovorene postupkeizdanje travanj 2020.

  • Međunarodni standard za povezane usluge 4400 (izmijenjen) stupa na snagu za angažmane za dogovorene postupke za koje su uvjeti angažmana ugovoreni na 1. siječnja 2022. ili nakon tog datuma.
« Povratak

Može vas zanimati