Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Datum objave: 02.05.2018, misljenja.hr

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom objavljen je u Narodnim novinama br. 39/18., stupa na snagu 5. svibnja 2018. godine.

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom objavljen je u Narodnim novinama br. 157/13., a Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom u Narodnim novinama, br. 152/14. Zakonom se uređuje pravo osoba s invaliditetom na profesionalnu rehabilitaciju, njihovo zapošljavanje i rad na otvorenom tržištu rada i pod posebnim uvjetima, osnivanje i djelatnost centara za profesionalnu rehabilitaciju, mjere za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom te djelatnost i nadležnost Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Tijekom primjene Zakona uočene su određene nejasnoće, odnosno nedorečenosti pojedinih njegovih odredaba, što se ovim izmjenama i dopunama Zakona ispravlja.

Važećim Zakonom je propisano da se osobe s invaliditetom mogu zaposliti na otvorenom tržištu rada ili pod posebnim uvjetima (u integrativnim i zaštitnim radionicama), uz obvezu poslodavca da osigura razumnu prilagodbu radnog mjesta. Ovim izmjenama i dopunama Zakona se precizira pojam „razumne prilagodbe" na način da isti obuhvaća prilagodbu radnog mjesta, kao i uvjeta i organizacije rada. Osiguravanje učinkovitih i praktičnih mjera prilagođenih osobama s invaliditetom ne podrazumijeva samo arhitektonske ili tehničke prilagodbe, već i prilagodbe koje se odnose na uvjete i organizaciju rada kao što su rad od kuće, prilagodba radnog vremena, preraspodjela zadataka, osiguravanje dodatnih treninga i sl.
Od obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom izuzeti su novoosnovani poslodavci, u vremenu uvođenja u rad, a najduže 24 mjeseca od dana početka rada. Ovim se izmjenama i dopuna Zakona precizira razdoblje tijekom kojeg novoosnovani poslodavac nema obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, na način da je to razdoblje od 24 mjeseca od dana upisa u odgovarajući registar, odnosno od dana ustrojavanja prema posebnom propisu.
Osim zapošljavanjem osoba s invaliditetom, kvotna obveza može se ispuniti i na niz drugih načina (primanjem osoba s invaliditetom na praksu, rehabilitaciju ili stručno osposobljavanje za rad, stipendiranjem njihovog redovnog obrazovanja, sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnim i integrativnim radionicama i dr.). Stoga, ovim se izmjenama i dopunama Zakona izričito propisuje da se ti drugi načini ispunjavanja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom smatraju zamjenskom kvotom.
Za one poslodavce koji ne ispune kvotu niti zapošljavanjem niti na zamjenski način, propisana je obveza novčane naknade, u visini 30% od iznosa minimalne plaće, mjesečno za svaku osobu s invaliditetom koju su bili dužni zaposliti (u 2018. godini to je iznos od 1.031,94 kuna). Ispunjenje navedene obveze prati Zavod na osnovu podataka iz JOPPD obrasca putem kojeg su poslodavci dužni podnijeti izvješće o iznosu obračunate novčane naknade. Ovim izmjenama i dopunama Zakona ukida se obveza podnošenja izvješća putem JOPPD obrasca, tj. prestaje zaključno s podnošenjem izvješća o iznosu obračunane novčane naknade za lipanj 2018.
Ovim izmjenama i dopunama Zakona olakšavaju se uvjeti za stjecanje statusa zaštitne radionice, i to na način da se 20% od 51% zaposlenih osoba s invaliditetom mora zaposliti na zaštitnim radnim mjestima.
Uz ostalo, ovim se izmjenama i dopunama Zakona vrši i usklađivanje sa Zakonom o radu (Narodne novine br. 93/14. i 127/17.) kojim je propisano da jedan član upravnog vijeća ustanove mora biti predstavnik radnika kojeg imenuje i opoziva radničko vijeće, odnosno radnici na izborima ako radničko vijeće nije utemeljeno. Stoga se propisuje izmjena sastava i povećanje ukupnog broja članova Upravnog vijeća Zavoda.
Osim navedenih izmjena i dopuna Zakona, izvršena je i korekcija pojedinih odredbi radi jasnoće i preciznosti izričaja te nomotehničke dorade.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice