Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Reprogram poreznog duga fizičkim osobama

Datum objave: 05.12.2018, misljenja.hr

Još uvijek nemate pretplatu na MIŠLJENJA.hr? Pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 33,33 kn mjesečno, a više o našim pretplatama pogledajte klikom miša ovdje!


  • 21. srpnja 2018. stupio je na snagu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama (dalje: Zakon - link).

Dužnikom se smatra fizička osoba koja ne obavlja registriranu djelatnost i fizička osoba koja je registriranu djelatnost obavljala najduže do 31. prosinca 2017., a nad kojom se provodi ovrha na novčanim sredstvima po računu radi naplate dospjelog duga definiranog Zakonom i koja se na dan stupanja na snagu Zakona još uvijek provodi.

Dospjeli dug dužnika čine glavnica duga i trošak te pripadajuće kamate, za koji se na dan 31. prosinca 2017. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu i koja se na dan stupanja na snagu Zakona još uvijek provodila.

Između ostalog, Zakonom je propisano kako za dospjeli porezni dug koji nije u potpunosti otpisan sukladno odredbama Zakona, a za koji se i dalje provodi ovrha na novčanim sredstvima, dužnik može poreznom tijelu podnijeti zahtjev za njegov reprogram, pri čemu se dospjelim poreznim dugom smatra dospjeli nenaplaćeni odnosno neplaćeni porezni dug nastao s osnove poreza, doprinosa i drugih javnih davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela definiranog odredbama zakona koji propisuje opći porezni postupak.

Dužnik podnosi zahtjev za reprogram ispostavi nadležnoj po mjestu prebivališta. Zahtjev za reprogram se podnosi na obrascu (PDF dokument za preuzimanje niže) uz koji je dužnik obvezan dostaviti potvrdu Financijske agencije o ukupnom iznosu osnova vjerovnika iz grupe I. koje je Financijska agencija prestala izvršavati temeljem Zakona.
Ako u ime dužnika zahtjev podnosi opunomoćenik, zahtjevu je potrebno priložiti i punomoć.

Zahtjev treba sadržavati osnovne podatke potrebne za postupanje po zahtjevu i to:
a) Podatke o podnositelju zahtjeva:
- Ime i prezime
- Adresu
- OIB
- Mjesto i datum podnošenja zahtjeva
b) Podatke o tome kome se zahtjev podnosi:
- Naziv područnog ureda
- Naziv ispostave
c) Podatke o vjerovnicima grupe I. koji su otpisali dug u ukupnom 10.000,00 kuna sukladno Zakonu:
- Naziv vjerovnika
- Iznos
d) Podatke o rješenju o ovrsi temeljem kojega se traži reprogram poreznog duga:
- Klasu
- Urudžbeni broj
- Datum izdavanja
e) Podatak u razdoblju na koje se reprogram traži:
- Raspon duga
- Broj mjeseci otplate

Zahtjev treba biti vlastoručno potpisan od strane podnositelja zahtjeva.

Zakonom je propisano kako se zahtjev za odobrenje reprograma može podnijeti do 31. prosinca 2018. te će zahtjev zaprimljeni nakon isteka roka odbaciti rješenjem. Reprogramiranje dospjelog poreznog duga, za koji se provodi ovrha, a koji nije u potpunosti otpisan sukladno Zakonu, odobrava se u mjesečnim anuitetima, ovisno o visini dospjelog poreznog duga, i to:
 

VISINA POREZNOG DUGA

ROK OTPLATE

do 50.000,00 kuna

do 36 mjeseci

50.000,01 – 100.000,00 kuna

do 42 mjeseca

100.000,01 – 200.000,00 kuna

do 48 mjeseci

200.000,01 – 500.000,00 kuna

do 54 mjeseca

više od 500.000,00 kuna

do 60 mjeseci


Na reprogramiranu glavnicu dospjelog poreznog duga obračunava se zakonska zatezna kamata. Zakonom je propisano kako o zahtjevu za reprogram odlučuje rješenjem porezno tijelo prema pravilima propisanima za opći upravni postupak. Po izvršnosti rješenja o odobravanju reprograma ovrha će se obustaviti za iznos duga obuhvaćenog rješenjem o reprogramu. Ako se dužnik ne pridržava rokova i načina plaćanja reprogramiranog dospjelog poreznog duga utvrđenog navedenim rješenjem, porezno tijelo će donijeti rješenje kojim će ukinuti rješenje o reprogramu.

 

izvor: porezna-uprava.hr

 

Dokumenti za preuzimanje:
Zahtjev za reprogram poreznog duga temeljem Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama.pdf

- Može Vas zanimati

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice