Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Na koga se odnosi obveza zaprimanja i izdavanja elektroničkih računa - eRačun

Datum objave: 25.10.2018, misljenja.hr

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama 94/18. Kako ovaj Zakon propisuje obvezu izdavanja i zaprimanja elektroničkih računa u nastavku pojašnjavamo na koga se ta obveza odnosi.

Članak 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi utvrđuje obvezu za zaprimanje elektroničkih računa u postupcima javne nabave SAMO za javne i sektorske naručitelje od 1. prosinca 2018. godine.
Ovaj Zakon ne ulazi u prethodni postupak javne nabave kada je ista obvezna za odabir pružanja usluga tj., odabira informacijskog posrednika.
Istim člankom izuzima se od odgovornosti za materijalni sadržaj elektroničkih računa i pratećih isprava informacijski posrednik, budući je po svojoj pravnoj naravi posrednik te djeluje u ime i za račun javnih i/ili sektorskih naručitelja i /ili izdavatelja elektroničkih računa na način da za iste pruža uslugu zaprimanja i slanja elektroničkih računa.
Članak 6. ovoga Zakona navodi i kako čelnik središnjeg tijela državne uprave, nadležan za poslove gospodarstva donosi provedbeni akt, pravilnik kojim će se propisati visine naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa.

Članak 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi određuje obvezu za izdavanje elektroničkih računa SAMO u postupcima javne nabave od 1. srpnja 2019. godine. Ostavljeno je prijelazno razdoblje od 1. prosinca 2018. godine do 1.srpnja 2019. godine između obveze zaprimanja i izdavanja elektroničkih računa za dobavljače odnosno izdavatelje elektroničkih računa, kako bi infrastrukturalno svoje računovodstvene sustave prilagodili elektroničkom načinu fakturiranja i uspješno implementirali Europsku normu.

Elektronička razmjena računa omogućuje međusobno povezivanje gospodarstvenika, kao i tijela javne vlasti te u konačnici dovodi do konkurentnijega poslovanja svih tržišnih dionika. Uvođenjem elektroničkog fakturiranja u poslovanje, kroz ostvarivanje svih prednosti koje moderna tehnologija omogućava, trebali bi se:
- ubrzati i automatizirati poslovni procesi,
- smanjiti troškovi poslovanja.

U državama članicama Europske unije trenutačno postoji i upotrebljava se nekoliko svjetskih, nacionalnih, regionalnih i vlasničkih normi za elektroničko izdavanje računa. Niti jedna od tih normi ne prevladava i većina njih nije međusobno interoperabilna. Zbog mnogostrukih normi koje nisu interoperabilne dolazi do pretjerane složenosti, pravne nesigurnosti i dodatnih operativnih troškova za gospodarske subjekte koji se služe elektroničkim računima diljem država članica. Gospodarski subjekti koji žele obavljati djelatnosti prekogranične nabave često se moraju uskladiti s novom normom o elektroničkom izdavanju računa svaki put kad uđu na novo tržište. Budući da odvraćaju gospodarske subjekte od toga da obavljaju djelatnosti prekogranične nabave, nepodudarni pravni i tehnički zahtjevi u vezi s elektroničkim računima predstavljaju prepreke pristupu tržištu u prekograničnoj javnoj nabavi i prepreke trgovini. Oni narušavaju temeljne slobode i time izravno utječu na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Stoga, kako bi se uklonile ili smanjile prepreke u prekograničnoj trgovini koje nastaju zbog istovremenog postojanja nekoliko različitih pravnih zahtjeva i tehničkih normi o elektroničkom izdavanju računa i zbog nedostatka interoperabilnosti donošenje ovoga Zakona bi trebalo omogućiti pravnu sigurnost za izdavanje i zaprimanje eRačuna u postupcima javne nabave te pobliže odrediti uloge dionika, izdavatelja i primatelja eRačuna, tijela nadležnih za provedbu, nadzor te naposljetku kazne za prekršitelje odredbi ovoga Zakona.

Ovim se Zakonom:
1. određuju opće odredbe i definiraju pojmovi za primjenu odredbi Zakona u praksi
3. određuje europska i hrvatska norma te obvezan sadržaj eRačuna
4. uređuje postupanje s eRačunima
5. određuje nadzor nad provedbom Zakona
6. određuju prekršajne odredbe za postupanje protivno Zakonu.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice