Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Na koga se odnosi obveza izdavanja elektroničkih računa od 1. srpnja 2019. - eRačun i besplatna aplikacija

Datum objave: 14.06.2019, misljenja.hr
Elektroničko izdavanje i primanje računa je propisano samo u sustavu javne nabave. Nema obveze izdavanja ili primanja elektroničkih računa u poslovanju izvan sustava javne nabave.
 
Zakon o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama br. 120/16. Ovaj Zakon utvrđuje pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ovim Zakonom, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja. Javna nabava u smislu ovoga Zakona je nabava putem ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga koje nabavlja jedan ili više naručitelja od gospodarskih subjekata koje su ti naručitelji odabrali, bez obzira na to jesu ili roba, radovi ili usluge namijenjene javnoj svrsi. Naručitelji su propisani čl. 5., 6. i 7. Zakona o javnoj nabavi.
 
Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine br. 94/18.), naručitelji su već od 1. prosinca 2018. godine obvezni zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

Jednako tako, određeno je da su izdavatelji elektroničkih računa obvezni izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi od 1. srpnja 2019. godine.

Članak 1. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi propisuje da se ovaj Zakon primjenjuje na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje javna nabava.
Dalje, propisuje se da se odredbe ovoga Zakona primjenjuju i na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora proizašlih iz postupka nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Iako se iz samog Zakona može pogrešno protumačiti izraz „elektroničke račune koji su izdani“, tj. da se navedeno odnosi samo na dragovoljne izdavatelje e-Računa u nabavi male vrijednosti, u Konačnom prijedlogu ovog Zakona uz čl. 1. je navedeno:
„Ovim se člankom određuje predmet i područje primjene Zakona te adresati sukladno Direktivi 2014/55 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o određenim pravilima kojima se uređuje elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi država članica i Europske unije. Predmetna Direktiva određuje minimum u smislu transponiranja odredbi iste državama članicama, tj., predmetni Zakon u koji ćemo prenijeti odredbe Direktive mora obuhvatiti nabave iznad 200.000,00 kuna, ali može i nabave male vrijednosti, nema zapreka, te o istom odlučuju države članice. Ukoliko bismo odredbe ovoga Zakona ograničili samo na nabave iznad EU pragova objave (iznad 200.000,00 kuna), direktno bi se obuhvatio mali broj (elektroničkih) računa. Budući nabava male vrijednosti u Republici Hrvatskoj iznosi većinu postupka javne nabave i vrijednosti je cca 10 milijardi kuna za hrvatsko gospodarstvo, područje djelovanja ovoga Zakona valjalo je proširiti i na postupke nabave procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna.“

Dakle, Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obuhvaća veći volumen eRačuna, primjenjuje se (proširen je) i na postupke nabave male/bagatelne vrijednosti, tj. i ispod pragova 200.000,00 kn za nabave roba i usluga te nabavu radova ispod 500.000,00 kn.

  • Ovaj se Zakon odnosi na cjelokupnu javnu nabavu pa i na tzv. nabavu preko „narudžbenica“, ukoliko narudžbenica ima sva obilježja ugovora.
  • Od 1.7.2019. SAMO u javnoj nabavi nema više "papirnatih" računa, isto se odnosi i na bagatelnu nabavu, isporučitelj u sustavu javne nabave obvezan je ispostaviti elektronički račun sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.

Prema odgovoru i tumačenju Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta npr.: „za catering usluge za ministarstvo cca 5.500,00 kuna od 1.7.2019., će pružatelj catering usluga obvezno izdati eRačun.“

S druge strane – Zakon se ne odnosi na ona područja izuzeta od javne nabave – sukladno Zakonu o javnoj nabavi pa tako prema odgovoru i tumačenju Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta:
„gotovinska plaćanja npr. službena kartica državnog dužnosnika, javnog dužnosnika, direktora javnog poduzeća, ravnatelja škole i sl. koju koristi ad hoc za plaćanje ručka, cestarina, usluga taksi prijevoza i sl. – nije javna nabava u smislu ovoga Zakona, dakle kada se radi o plaćanju gotovinom/karticom nije potrebno izdavanje eRačuna.
Zakon se ne primjenjuje niti na elektroničke račune izdane po izvršenju ugovora o javnoj nabavi koji spadaju u područje primjene zakona kojim se uređuje javna nabava, ako su nabava i izvršenje ugovora proglašeni tajnima ili moraju uključivati posebne sigurnosne mjere u skladu sa zakonima i drugim propisima koji su na snazi u državi članici te pod uvjetom da je država članica Europske unije utvrdila da ključni interesi ne mogu biti zajamčeni manje drastičnim mjerama.

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi se također ne odnosi niti na primjerice:
• Fakturiranje zakupa poslovnih prostora i najma stanova u vlasništvu JLS pravnim osobama – npr. sportska dvorana koju škole iznajmljuju klubovima – nije u smislu ovog Zakona javna nabava pa ne morate izdavati eRačune
• Fakturiranja komunalne naknade pravnim/fizičkim osobama
• Fakturiranja komunalnih usluga pravnim/fizičkim osobama (odvoz  smeća, opskrba vodom i sl.)
• Fakturiranja stambene pričuve za gradske stanove od strane zgrade, a posredstvom upravitelja (npr. Sisak Stan prema Gradu Sisku, GSKG prema Zagrebu)
• Fakturiranja JLS-u posla zbog koje je JLS osnovala neko trgovačko društvo (npr. fakturiranje održavanja cesta koje 'Ceste Jastrebarsko' fakturiraju svom osnivaču – gradu Jastrebarsko)
• Fakturiranje školarina fizičkim/pravnim osobama
• Prodaju zemljišta fizičkim i pravnim osobama – jer se tad ne radi o javnoj nabavi već o kupoprodaji, gdje u ulozi kupca nije javni/sektorski naručitelj već fizička ili pravna osoba
• Prefakturiranje  režijskih (struja, voda) troškova prema korisnicima u npr.  Gradskoj upravi (Porezna uprava, Ured državne uprave)
• Naknada 10% za uređenje voda prema npr. Hrvatskim vodama“


  • FINA je dala najčešća pitanja i odgovore (link), a detaljnije s video uputama (link) i dokumentacijom (link)
  • Odgovori i informacije vezano uz obvezu izdavanja eRačuna u javnoj nabavi Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (link)

Besplatno izdavanje eRačuna za male dobavljače / izdavatelje
Mali dobavljači (izdavatelji računa i eRačuna koji imaju mali broj računa godišnje prema državnim/javnim tijelima – odnosno javnim i sektorskim naručiteljima) za izdavanje i zaprimanje eRačuna mogu koristiti besplatnu FINA-inu aplikaciju.
Za korištenje besplatne aplikacije je potrebno ishoditi ePotpis i pripadajući certifikat FINA-e, kojega dobavljači/izdavatelji eRačuna već imaju ukoliko šalju primjerice godišnja financijska izvješća (GFI) Poreznoj upravi ili za fizičke osobe – obrtnike svi koji posjeduju eOsobnu iskaznicu, koja u sebi ima ugrađen ePotpis i certifikat.


Popis informacijskih posrednika koji su povezani na centralnu platformu i usklađeni s normom za eRačun:
1. FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA) – slanje i zaprimanje eRačuna
2. HRVATSKA POŠTA (HP) – zaprimanje eRačuna
3. Hrvatski telekom (HT) - slanje eRačuna
4. mSTART d.o.o. - slanje eRačuna
5. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. (Moj eRačun) - slanje i zaprimanje eRačuna
6. Megatrend Redok d.o.o. (OMNIZON) – za slanje eRačuna
7. Hitra produkcija dokumenata d.o.o. - slanje eRačuna
8. EDITEL ADRIA d.o.o. - slanje eRačuna
9. POS d.o.o. - slanje eRačuna

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice