Mišljenja.hr

Dopuna upute o povratu i otpustu carinskog duga - Uputa br. 44/16 - dopuna br. 2

Datum objave: 30.09.2019., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 011-02/16-03/44

Uputa o povratu i otpustu carinskog duga br. 44/16 od 27.4.2016. (Kl: 011-02/16-03/44, URBROJ: 513-02-1240/1-16-1, izmjena URBROJ: 513-02-1240/1-17-2 od 18.9.2017., dostupne na poveznicama (link) i (link), mijenja se i dopunjuje na sljedeći način: U toč. 1. Opće odredbe dodaje se novi stavak koji glasi: Tijela nadležna za povrat i otpust carinskog duga upućuju se da osim navedenih propisa prilikom donošenja odluka o povratu ili otpustu koriste Smjernice Europske Komisije za povrat/..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati