Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima objavljen je u Narodnim novinama br. 101/17., stupa na snagu 20. listopada 2017. godine, osim čl. 2. i 18. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine. Ovim izmjenama Zakona brišu se odredbe o porezu na nekretnine, kao lokalnom porezu jedinica lokalne samouprave, koji je trebao stupiti na snagu 1. siječnja 2018. godine. Ukidanje poreza na nekretnine ima za posljedicu zadržavanja poreza na kuće za odmor. Od 1. siječnja 2018. godine zadržava se sustav poznatih javnih davanja:
- komunalne naknade,
- poreza na kuće za odmor i
- spomeničke rente koja se plaća ako se gospodarska djelatnost obavlja u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline. Ovim izmjenama Zakona, donosi se i promjena kod obuhvata poreza na cestovna motorna vozila. Porez na cestovna motorna vozila, kao jedan od lokalnih poreza, plaćaju vlasnici osobnih automobila i motocikala, jednom godišnje prilikom registracije odnosno ovjere produženja važenja prometne dozvole, a utvrđuje se ovisno o godini starosti i snazi motora izraženoj u kilovatima (kW). Za osobne automobile se porez na cestovna motorna vozila plaća do deset godina starosti, dok za motocikle nije bilo starosnog ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.