Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

Datum objave: 11.07.2019, misljenja.hr

Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji objavljen je u Narodnim novinama br. 66/19., stupa na snagu 18. srpnja 2019. godine, osim odredbe članka 75. ovoga Zakona koji stupa na snagu danom izlaska Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije, ako se ne zaključi Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije.

Ovim se Zakonom propisuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora (EGP) i članova njihovih obitelji.
Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na boravak i rad državljana država članica EGP-a i članova njihovih obitelji ne primjenjuju se na članove diplomatskih misija, konzularnih ureda, članove misija organizacija Ujedinjenih naroda i drugih specijaliziranih ustanova Ujedinjenih naroda, zaposlenike institucija Europske unije, članove misija međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj te članove njihovih obitelji odnosno zajedničkog kućanstva, kojima ministarstvo nadležno za vanjske poslove izdaje posebne osobne iskaznice.
Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na državljane država članica EGP-a odnose se i na državljane Švicarske Konfederacije.
Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na članove obitelji državljana država članica EGP-a primjenjuju se i na članove obitelji hrvatskih državljana koji su državljani država članica EGP-a.
Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na članove obitelji državljana država članica EGP-a primjenjuju se i na životne ili neformalne životne partnere.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o strancima (Narodne novine br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.).
Provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o strancima kojima se uređuje ulazak, boravak i rad državljana država članica EGP-a i članova njihovih obitelji ostaju na snazi do stupanja na snagu provedbenih propisa donesenih na temelju ovlasti iz ovoga Zakona.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 1. stavak 1. u dijelu koji se odnosi na državljane država članica Europskog gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji, članak 1. stavak 4. podstavak 9., glava X. i članak 221. stavci 3., 5., 6., 7. i 8. Zakona o strancima.

  • Zemlje Europske unije te Norveške, Islanda i Lihtenštajna zajedno čine Europski gospodarski prostor (EGP).

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice