Radi osiguranja učinkovitog djelovanja udruga sa svojstvom pravne osobe te stvaranja preduvjeta za djelotvorno financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj, donesen je novi Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14., dalje: Zakon) koji je stupio na snagu prošle godine odnosno 1. listopada 2014. Između brojnih izmjena koje Zakon donosi  bitno je upozoriti sve udruge da se bliži zadnji rok za usklađenje Statuta udruga s tim Zakonom, kao i podnošenje zahtijeva za upis promjena nadležnom uredu. Sve udruge dužne su uskladiti svoje Statute s ovim Zakonom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu  Zakona odnosno do 1. listopada 2015. Naime, Statut je temeljni opći akt udruge koji donosi skupština udruge. Prema članku 13. Zakona razlikuje se obvezni i dispozitivni sadržaj Statuta. Obvezni sadržaj statuta je proširen čime se udrugama omogućava da u Statut unesu sadržaj koji će olakšati njihov rad te pridonijeti transparentnosti poslovanja udruge. Statuti udruga javno su dostupni u Registru udruga. Ako udruge ne usklade svoje statute u skladu sa odredbama članka 55. Zakona za udruge, nadležni ured će po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.