O obvezi udruga da u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14.) usklade svoje statute i o tome podnesu zahtjev za upis promjena nadležnom uredu pisali smo u novosti od 31.08.2015. (link).
U toj smo novosti naveli: „Ako udruge ne usklade svoje statute u skladu sa odredbama članka 55. Zakona za udruge, nadležni ured će po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge  i pokretanje postupka likvidacije udruge. U slučaju da nadležni ured donese rješenje o prestanku djelovanja i pokretanju likvidacijskog postupka, za likvidatora će odrediti osobu ovlaštenu za zastupanje upisanu u registar udruga.“ Prema tome, suprotno najavi pojedinih medija, nadležni uredi trebaju nakon isteka tog roka za usklađenje statuta izraditi izviješće o udrugama koje nisu uskladile svoje statut te provesti posredni i po potrebi i neposredni inspekcijski nadzor. Ministarstvo uprave svojom je okružnicom uputilo nadležne urede o primjeni ovih odredbi Zakona. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.