Porezna obveznica iz dostavnog spiska, koja od 1976. radi u inozemstvu, zatražila je tumačenje je li u obvezi plaćanja poreza na kuće za odmor za nekretninu u Tribunju na kojoj je prijavila prebivalište u Republici Hrvatskoj. U nastavku odgovaramo kako slijedi. Člankom 35. stavkom 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.) propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Prema odredbama članka 78. točka 2. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12.) propisano je da u poreznom postupku teret dokaza za činjenice koje smanjuju ili ukidaju porez snosi porezni obveznik. Slijedom navedenog, porez na kuće za odmor plaćaju vlasnici kuća za odmor a kriterij za utvrđivanje statusa kuće za odmor je njeno korištenje povremeno ili sezonski. Nekretnina koja vlasniku služi za trajno stanovanje ne podliježe plaćanju poreza na kuće za odmor. U navedenom slučaju, sukladno članku 78. Općeg poreznog zakona, porezni obveznik ...