Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Usklađenje vrijednosti dugotrajne imovine

Datum objave: 19.09.2009, Klasa: 410-01/07-01/1161, Porezna uprava

U vašem pismu pod navedenim brojem postavljate pitanje priznaje li se rashod s naslova vrijednosnog usklađenja dugotrajne materijalne imovine u poreznom razdoblju kada je usklađenje obavljeno ili u razdoblju kada je imovina prodana ili na drugi način uporabljena.

Prema odredbi članka 5. stavak 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06.), porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama istoga Zakona. Primjena računovodstvenih propisa znači i primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), a to znači iskazivanje realne, fer vrijednosti imovine u bilanci. Fer vrijednost je definirana kao iznos za koji bi se imovina mogla razmijeniti između upućenih i voljnih stranaka u transakciji pred pogodbom, u što spada usklađenje vrijednosti opreme i zaliha na vrijednost nižu od knjigovodstvene, kako je to navedeno u definicija pojmova MSFI-a 1, Dodatak A.

Zakon o porezu na dobit u člancima 9. i 10. propisuje odstupanja od navedenih računovodstvenih propisa tako da propisuje za koju se imovinu rashodi porezno ne priznaju pri usklađenju njene vrijednosti s realnom vrijednošću. Za iznos rashoda s naslova smanjenja ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice