Mišljenja.hr
Povezani članci
Prikaži sve
Poduzetničko računovodstvo
Napredno računovodstvo s praktičnim primjerima knjiženja
Aktiva
Dugotrajna imovina
Dugotrajna nematerijalna imovina
Dugotrajna materijalna imovina
Nekretnine
Postrojenja, oprema, inventar, alati i transportna sredstva
Dugotrajna financijska imovina
Kratkotrajna imovina
Zalihe sirovina, materijala, sitnog inventara, ambalaže i auto guma
Pasiva (obveze)
Kratkoročne Obveze
Kapital (pasiva)
Rezerve
Prihodi i rashodi
Ostali i izvanredni prihodi
Troškovi
Članarine i ostala javna davanja
Troškovi stručne izobrazbe, literature i tiskovina
Posebnosti
Proizvodnja
Kalkulacija cijene proizvodnje
Metode kalkulacije

Primjer vrijednog usklađenja revalorizirane dugotrajne materijalne imovine

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak