Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Uputa za elektroničko podnošenje zahtjeva za dozvole za boravak i rad državljana trećih zemalja

Datum objave: 06.05.2019, misljenja.hr

MUP RH, Uprava za upravne i inspekcijske poslove 11. travnja 2019. dala je Uputu za elektroničko podnošenje zahtjeva za dozvole za boravak i rad državljana trećih zemalja, Kl.: 217-02/19-01/141.
Ovu uputu prenosimo u nastavku.

1. Zahtjev za dozvolu za boravak i rad iz kvote poslodavac upućuje s adrese elektronske pošte s kojom se koristi u pravnom prometu na adresu elektroničke pošte nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje prema mjestu namjeravanog boravka državljanina treće zemlje.

2. Uz obrazac za izdavanje dozvole za boravak i rad iz kvote (obrazac 9a - link) poslodavac je dužan priložiti svu potrebnu dokumentaciju sukladno odredbama Zakona o strancima i podzakonskog akta.

3. Dokumentacija koja se treba dostaviti su preslike:
- važeće putne isprave državljanina treće zemlje,
- ugovora o radu, odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu ili odgovarajućeg dokaza o radu,
- dokaza o registraciji poslodavca,
- dokaza o kvalifikaciji osobe za koju se traži izdavanje dozvole za boravak i rad, odnosno za djelatnosti graditeljstva i turizma izjave poslodavca da je državljanin treće zemlje kvalificiran za rad.

4. Obrazac za izdavanje dozvole za boravak i rad iz kvote potrebno je ispisati te ga u cijelosti vlastoručno popuniti i potpisati, pri čemu treba voditi računa da je sva dokumentacija u skladu s informacijama u obrascu. Ispunjeni i potpisani obrazac potrebno je skenirati te ga učitati i poslati na odgovarajuću adresu elektronske pošte, zajedno sa ostalom dokumentacijom.

5. Elektroničkom poštom mora biti dostavljena sva dokumentacija za izdavanje dozvole za boravak i rad u PDF formatu.

6. Obzirom na ograničenu količinu podataka koja se može dostaviti elektroničkom poštom, privitak kojim se dostavlja zahtjev i popratna dokumentacija ne može biti veći od 20 MB.

7. Automatski ćete biti obaviješteni o zaprimljenom zahtjevu za dozvolu za boravak i rad iz kvote.

8. Službenik u nadležnoj policijskoj upravi/postaji, utvrdit će je li obrazac 9a točno i potpuno ispunjen te je li dostavljena sva potrebna dokumentacija.

9. Policijska uprava odnosno policijska postaja će Vas u roku od 5 radnih dana od podnošenja zahtjeva za dozvole za boravak i rad obavijestiti, ako je potrebno nadopuniti zahtjev.

10. Nakon provedenog postupka bit ćete putem elektronske pošte ili telefonski obaviješteni kada i gdje možete preuzeti dozvolu za boravak i rad.

11. Naplata upravne pristojbe za izdavanje dozvole za boravak i rad – poslodavac će policijskoj upravi/postaji kod preuzimanja dozvole za boravak i rad dostaviti dokaz da je putem Internet bankarstva (podatke možete pronaći na linku) ili na drugi način platio upravnu pristojbu za dozvolu za boravak i rad.

12. Navedene adrese elektronske pošte mogu se koristiti samo za podnošenje zahtjeva za dozvole za boravak i rad. Policijske uprave odnosno policijske postaje nisu u mogućnosti odgovarati na ostale upite zaprimljene na te adrese.

Elektronska pošta policijskih uprava / policijskih postaja na koje se mogu podnijeti zahtjevi za dozvole za boravak i rad iz godišnje kvote

 

POLICIJSKE UPRAVE/POLICIJSKE POSTAJE

E-MAIL

1

Policijska uprava zagrebačka

radna.dozvola.zagreb@mup.hr

2

PP Sesvete

radna.dozvola.sesvete@mup.hr

3

PP Velika Gorica

radna.dozvola.velika.gorica@mup.hr

4

PP Samobor

radna.dozvola.samobor@mup.hr

5

PP Zaprešić

radna.dozvola.zapresic@mup.hr

6

Policijska uprava istarska

radna.dozvola.pula@mup.hr

7

PP Poreč - Parenzano

radna.dozvola.porec@mup.hr

8

PP Rovinj - Rovigno

radna.dozvola.rovinj@mup.hr

9

PP Umag - Umago

radna.dozvola.umag@mup.hr

10

Policijska uprava splitsko-dalmatinska

radna.dozvola.split@mup.hr

11

PP Makarska

radna.dozvola.makarska@mup.hr

12

PP Sinj

radna.dozvola.sinj@mup.hr

13

PP Hvar

radna.dozvola.hvar@mup.hr

14

Policijska uprava primorsko-goranska

radna.dozvola.rijeka@mup.hr

15

PP Krk

radna.dozvola.krk@mup.hr

16

PP Mali Lošinj/PI Cres

radna.dozvola.mali.lošinj@mup.hr

17

PP Opatija

radna.dozvola.opatija@mup.hr

18

Policijska uprava zadarska

radna.dozvola.zadar@mup.hr

19

Policijska uprava šibensko-kninska

radna.dozvola.sibenik@mup.hr

20

PP Vodice

radna.dozvola.vodice@mup.hr

21

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska

radna.dozvola.dubrovnik@mup.hr

22

Policijska uprava krapinsko-zagorska

radna.dozvola.krapina@mup.hr

23

Policijska uprava varaždinska

radna.dozvola.varazdin@mup.hr

24

Policijska uprava koprivničko-križevačka

radna.dozvola.koprivnica@mup.hr

25

PP Križevci

radna.dozvola.krizevci@mup.hr

26

Policijska uprava sisačko-moslavačka

radna.dozvola.sisak@mup.hr

27

Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska

radna.dozvola.bjelovar@mup.hr

28

Policijska uprava virovitičko-podravska

radna.dozvola.virovitica@mup.hr

29

Policijska uprava požeško-slavonska

radna.dozvola.pozega@mup.hr

30

Policijska uprava vukovarsko-srijemska

radna.dozvola.vinkovci@mup.hr

31

PP Vukovar

radna.dozvola.vukovar@mup.hr

32

Policijska uprava osječko-baranjska

radna.dozvola.osijek@mup.hr

33

Policijska uprava brodsko-posavska

radna.dozvola.slavonski.brod@mup.hr

34

Policijska uprava karlovačka

radna.dozvola.karlovac@mup.hr

35

Policijska uprava međimurska

radna.dozvola.cakovec@mup.hr

36

Policijska uprava ličko-senjska

radna.dozvola.gospic@mup.hr

 

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice