Ova se Uputa primjenjuje pri uvozu određenih vrsta žitarica i riže iz trećih zemalja za koje se primjenjuju autonomno snižene stope carine umjesto ugovornih (konvencionalnih) stopa objavljenih u Kombiniranoj nomenklaturi. Uputa donosi i posebne odredbe iz različitih propisa u kojima je za puštanje u slobodni promet određenih vrsta žitarica i riže propisano polaganje dodatnog jamstva, uzimanje uzoraka ili druge posebnosti vezane uz utvrđivanje stopa carine ili potrebne isprave.

1. Zakonske osnove 1.1. Carinsko zakonodavstvo Pravila postupanja koja se primjenjuju pri uvozu robe iz trećih zemalja, uključujući žitarice i rižu na koje se odnosi ova Uputa, propisuju sljedeći carinski propisi: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9.10.2013. o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 10.10.2013., u daljnjem tekstu: CZU) i sve njezine izmjene i dopune; - Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28.7.2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343, 29.12.2015., u daljnjem tekstu: PUCZU) i sve njezine izmjene i dopune; - Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne ...