Mišljenja.hr

Izmjena br. 1 Upute 10/20 - Uputa o postupanju Uvoz žitarica i riže iz trećih zemalja

Datum objave: 10.11.2020., Davatelj: Carinska uprava, Klasa: 011-02/20-03/10

Uputa br. 10/20 "Uvoz žitarica i riže ut rećih zemalja", Klasa: 011-02/20-03/10, URBROJ: 513-02-1210/4-20-1 od 1. lipnja 2020. godine mijenja se kako slijedi: 1) U točki 1.2, stavak 1. Upute brišu se alineje 7. i 8., 2) U točki 2.1.2 Upute, tekst "Uredbe 1997/08" treba glasiti "Uredbe 2008/97", 3) U točki 2.1.3 Upute, briše se stavak 3., 4) U točki 4.2.4 Upute, stavak 2. mijenja se i glasi "Dodatno jamstvo u slučaju ovih kvota automatski ..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak

Može vas zanimati