Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Izmjena br. 1 Upute 10/20 - Uputa o postupanju Uvoz žitarica i riže iz trećih zemalja

Datum objave: 10.11.2020, Klasa: 011-02/20-03/10, Carinska uprava

Uputa br. 10/20 "Uvoz žitarica i riže ut rećih zemalja", Klasa: 011-02/20-03/10, URBROJ: 513-02-1210/4-20-1 od 1. lipnja 2020. godine mijenja se kako slijedi: 1) U točki 1.2, stavak 1. Upute brišu se alineje 7. i 8., 2) U točki 2.1.2 Upute, tekst "Uredbe 1997/08" treba glasiti "Uredbe 2008/97", 3) U točki 2.1.3 Upute, briše se stavak 3., 4) U točki 4.2.4 Upute, stavak 2. mijenja se i glasi "Dodatno jamstvo u slučaju ovih kvota automatski izračunava deklaracijski sustav putem TARIC-a i obračunati iznos zadužuje na instrumentu osiguranja", 5) Točke 4.2.7 i 4.2.8 Upute stavljaju se van snage, 6) U točki 4.3 Upute mijenja se stavak 1. i glasi "Nakon izvršene provjere, carinski službenik treba deklaraciju privremeno završiti, a uzete uzorke, zajedno s preslikom predmetne deklaracije i drugih priloženih isprava dostaviti na analizu carinskom laboratoriju, a posebice u slučaju kada je uz deklaraciju priložena neka od sljedećih isprava:" te se briše alineja 7. 7) Iza točke 4.3 Upute dodaje se nova točka 4.A koja glasi: "4.A Odobravanje postupka uporabe u posebne svrhe Primjena carinske kvote ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice