Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Unos piva u RH i Poseban porez na motorna vozila u najamu, leasingu ili posudbi - vozilo regi­strirano u drugoj državi članici

Datum objave: 28.01.2016, Klasa: 410-01/16-01/11, Carinska uprava

Imate namjeru pokrenuti posao sa unosom piva u Republiku Hrvatsku. Dalje, u pismenu postavljate pita­nja u kojima tražite tumačenje pojedinih odredbi Zako­na o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) i Zakona o posebnom porezu na mo­torna vozila (Narodne novine br. 15/13. i 108/13.). Zakonom o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) uređen je trošarinski sustav oporezivanja trošarinskih proizvoda: alkohola i alkoholnih pića (među koja ubrajamo i pivo), duhanskih pre­rađevina i energenata i električne energije. Provedbene odredbe koje uređuju postupanje u primjeni Zakona o trošarinama sadržane su u Pravilniku o trošarinama (Narodne novine br. 131/15.). Sukladno odredbama čl. 44. Zakona o trošarinama, svaka pravna ili fizička osoba koja posluje s trošarin­skim proizvodima mora carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnijeti prijavu za upis u registar trošarinskih obveznika i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelat­nosti ili drugog događaja koji znači trošarinsku radnju u smislu navedenog Zakona. Člankom 58. st. 2. Pravilnika o trošarinama među ostalim propisano je da se prijava za upis u registar ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice