Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Ugovor o najmu motornog vozila registriranog u SR Njemačkoj

Datum objave: 02.03.2018, Klasa: 410-19/18-11/460, Carinska uprava

Navodite kako imate prebivalište u Republici Hrvatskoj te obzirom da namjeravate unajmiti vozilo u SR Njemačkoj od pravne osobe na temelju ugovora o najmu koji će biti potpisan na rok od 24 mjeseca i da će se vozilo koristiti na području cijele Europske unije, pitate koje su Vaše obveze sukladno čl. 14. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila. Obzirom da će ugovor biti sklopljen na njemačkom jeziku također pitate treba li napraviti prijevod kod ovla­štenog sudskog tumača te molite za točan postupak koji trebate obaviti nakon unosa vozila. Nastavno na čl. 14. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13., 115/16. i 127/17.), čl. 15. st. 1. Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 1/17. i 2/18.) propisano je kako fizička osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja unajmi motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici Europske unije radi uporabe na cestama u Repu­blici Hrvatskoj u trajanju dužem od 15 dana obvezna je prijaviti se Carinskoj upravi elektroničkim putem na adre­su motorna.vozila-ulaz@carina.hr prije ulaska na područje Republike Hrvatske te u daljnjem roku od 15 dana od dana prijave ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice