Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Tumačenje statusa obveznika poreza na dohodak, djelatnost poljoprivrede - primitci od prodaje proizvoda OPG-a

Datum objave: 14.04.2014, Klasa: 410-01/14-01/669, Porezna uprava

Ministarstvo poljoprivrede, proslijedilo je upit Sisačko–moslavačke županije KLASE: 402-01/14-01/08, URBROJ: 2176-14-1 od 21. siječnja 2014. godine, Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, vezano za tumačenje statusa obveznika poreza na dohodak koji ostvaruju primitke po osnovi djelatnosti poljoprivrede odnosno primitke od prodaje proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Člankom 18. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10.,114/11., 22/12., 144/12., 120/13. - Odluka USRH, 125/13 i 148/13; u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju. Fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu, ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 35% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (više od 80.500,00 kuna) te ako ostvaruju poticaje na način i pod uvjetima propisanim posebnim zakonima. Slijedom navedenog, upis u registar obveznika poreza na dohodak obvezan je ukoliko je to ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice