Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Tumačenje pojma čelnik poreznog tijela prilikom primjene odredbi Općeg poreznog zakona

Datum objave: 04.09.2020, Klasa: 410-01/20-01/1540, Porezna uprava

Vezano za upit u kojem je zatraženo tumačenje pojma čelnik poreznog tijela prilikom primjene odredbi Općeg poreznog zakona, odnosno je li se u odredbama Općeg poreznog zakona kao na čelnika poreznog tijela misli na općinskog načelnika ili na pročelnika tijela, odnosno pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, u nastavku odgovaramo. Prema članku 3. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 42/20.; dalje u tekstu: OPZ) porezno tijelo jest tijelo državne uprave, upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave ili upravno tijelo jedinice lokalne samouprave u čijem su djelokrugu poslovi utvrđivanja i/ili nadzora i/ili naplate poreza. U članku 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19.; dalje u tekstu: ZLPRS) navedeno je kako se za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i povjerenih poslova državne uprave ustrojavaju upravni odjeli i službe (upravna tijela). U općinama i gradovima može se ustrojiti jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga. U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela jedinica imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave. Prema članku 53 ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice