Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Tumačanje pojma čelnik poreznog tijela

Datum objave: 12.03.2009, Klasa: 410-01/09-01/417, Porezna uprava

Ministarstvo financija, Carinska uprava, Središnji ured zatražio je tumačenje pojma čelnik poreznog tijela prilikom primjene odredbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08.), odnosno da li se u odredbama Općeg poreznog zakona, npr. članak 118, 119. i 136, kao na čelnika poreznog tijela misli na ministra financija ili državnog tajnika ravnatelja Carinske uprave ili pročelnika carinarnice. Članak 3. Općeg poreznog zakona propisuje pojam poreznog tijela pod kojim se smatra: tijelo državne uprave, tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave ili tijelo jedinice lokalne samouprave u čijem su djelokrugu poslovi utvrđivanja, nadzora i naplate poreza. Unutarnji ustroj državnih tijela, njihov djelokrug i način upravljanja propisuju posebni propisi te Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine br. 43/05., 114/05., 14/06., 138/06., 127/07., 14/08., 27/08. i 29/09.) uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija, nazive upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug i način upravljanja. U smislu odredbi članka 3. navedene Uredbe, upravne organizacije u sastavu Ministarstva i ustrojstvena jedinica osnovane posebnim zakonima jesu: Porezna uprava, Carinska uprava, Financijska policija, Financijski inspektorat i Ured za sprječavanje pranja novca. Sukladno odredbi članka 58. stavka 1. navedene Uredbe, radi obavljanja poslova iz djelokruga Carinske uprave, ustrojavaju se ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice