Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Spomenička renta, Obrazac SR za 2019.

Datum objave: 11.02.2020, misljenja.hr

Spomeničku rentu plaćaju fizičke i pravne osobe koje obavljaju:
46.35 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima,
46.45 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom,
47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,
61. Telekomunikacije (osim održavanja komunikacijske mreže i prijenosa radijskog i televizijskog programa),
64.1 Novčarsko posredovanje,
66.1 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga, osim osiguranja i mirovinskih fondova,
92.00 Djelatnosti kockanja i klađenja.

Spomenička renta se plaća se po stopi od 0,05%, a osnovica za obračun spomeničke rente je ukupni prihod ostvaren obavljanjem navedenih djelatnosti.

Fizičke su osobe obveznici poreza na dohodak Obrazac SR za 2019. godinu podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave zajedno s Prijavom poreza na dohodak, tj. do kraja veljače 2020. godine, a pravne osobe (i fizičke osobe obveznici poreza na dobit) koje su obveznici plaćanja spomeničke rente podnose Obrazac SR za 2019. godinu (link) nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu, zajedno s Prijavom poreza na dobit i to najkasnije do kraja travnja 2020. godine.

  • Obveznici su dužni plaćati mjesečni predujam u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu poslovnog rezultata za prethodnu godinu.
  • Mjesečni iznos spomeničke rente se plaća u rokovima za plaćanje predujmova poreza na dohodak odnosno poreza na dobit, dok se razlika po Obrascu SR uplaćuju u propisanom roku za podnošenje Obrasca SR.
  • Propisana je i obveza za spomeničku rentu obavljanjem gospodarske djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Prihodi od spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod uplaćuju se u korist računa grada/općine na području na kojemu se renta uplaćuje.
Na nalozima za plaćanje u polje »model« upisuje se broj modela »HR67«, a u polje »poziv na broj primatelja« OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave.

Spomenička renta koja se plaća po stopi na ukupni prihod uplaćuju se u korist računa grada/općine kako slijedi:

IBAN

Grad/Općina

HR1310010051700128703

ANDRIJAŠEVCI

HR6710010051700228708

ANTUNOVAC

HR4610010051700328705

BABINA GREDA

HR3010010051700428709

BAKAR

HR4710010051700528701

BALE – VALLE

HR0410010051700628706

BARBAN

HR6410010051700728700

BARILOVIĆ

HR4810010051700828704

BAŠKA

HR5910010051700928707

BAŠKA VODA

HR2710010051701028708

BEBRINA

HR0610010051701128705

BEDEKOVČINA

HR8110010051755028703

BEDENICA

HR8710010051701228709

BEDNJA

HR0710010051701328701

BELI MANASTIR

HR2410010051701528700

BELICA

HR0810010051701628704

BELIŠĆE

HR1910010051701728707

BENKOVAC

HR5210010051701828702

BEREK

HR2010010051701928703

BERETINEC

HR4710010051702028709

BIBINJE

HR4410010051762128702

BILICE

HR6410010051702128701

BILJE

HR2110010051702228706

BIOGRAD NA MORU

HR6310010051731028705

BISKUPIJA

HR1510010051754728706

BISTRA

HR8110010051702328700

BIZOVAC

HR6510010051702428704

BJELOVAR

HR7610010051702528707

BLATO

HR1210010051702628702

BOGDANOVCI

HR7710010051702728703

BOL

HR1310010051702928705

BOROVO

HR1910010051703028701

BOSILJEVO

HR3610010051703228700

BOŠNJACI

HR2010010051703328704

BRCKOVLJANI

HR3110010051703428707

BRDOVEC

HR4810010051707728702

BRELA

HR6410010051703528702

BRESTOVAC

HR3210010051703628703

BREZNICA

HR7110010051715128709

BREZNIČKI HUM

HR8610010051703728708

BRINJE

HR6510010051703828705

BROD MORAVICE

HR4910010051703928709

BRODSKI STUPNIK

HR9310010051704028700

BRTONIGLA – VERTENEGLIO

HR7710010051704128704

BUDINŠČINA

HR8810010051704228707

BUJE – BUIE

HR2310010051756728702

BUKOVLJE

HR2410010051704328702

BUZET

HR8910010051704428703

CERNA

HR2510010051704628705

CERNIK

HR0910010051704728709

CEROVLJE

HR2610010051704828701

CESTICA

HR8010010051704928706

CETINGRAD

HR4810010051705028707

CISTA PROVO

HR8110010051705128702

CIVLJANE

HR4910010051705228703

CRES

HR0610010051705328708

CRIKVENICA

HR8210010051705428705

CRNAC

HR6610010051705528709

ČABAR

HR8310010051705628701

ČAČINCI

HR4010010051705728706

ČAĐAVICA

HR0310010051705828700

ČAGLIN

HR0910010051706028703

ČAKOVEC

HR6310010051706128708

ČAVLE

HR2610010051706328709

ČAZMA

HR4310010051706428701

ČEMINAC

HR9710010051706528706

ČEPIN

HR6010010051706628700

DARDA

HR4410010051706728704

DARUVAR

HR5510010051706828707

DAVOR

HR8010010051760328704

DEKANOVEC

HR8810010051706928702

DELNICE

HR0210010051707028705

DESINIĆ

HR8310010051707128709

DEŽANOVAC

HR0310010051707228701

DICMO

HR2010010051707428700

DOBRINJ

HR0410010051707528704

DOMAŠINEC

HR1610010051707828703

DONJA DUBRAVA

HR1010010051757628708

DONJA MOTIČINA

HR7010010051707928708

DONJA STUBICA

HR2210010051708028706

DONJA VOĆA

HR8210010051708128700

DONJI ANDRIJEVCI

HR6610010051708228704

DONJI KRALJEVEC

HR7710010051708328707

DONJI KUKURUZARI

HR1310010051708428702

DONJI LAPAC

HR3510010051708628708

DONJI MIHOLJAC

HR1510010051708928701

DONJI VIDOVEC

HR8810010051756828703

DRAGALIĆ

HR2610010051709028704

DRAGANIĆ

HR3710010051709128707

DRAŽ

HR7010010051709228702

DRENOVCI

HR9210010051709428708

DRENJE

HR7110010051709528705

DRNIŠ

HR5510010051709628709

DRNJE

HR7210010051709728701

DUBRAVA

HR5910010051754928704

DUBRAVICA

HR0810010051759828704

DUBROVAČKO PRIMORJE

HR2910010051709828706

DUBROVNIK

HR8910010051709928700

DUGA RESA

HR3510010051710028709

DUGI RAT

HR5210010051710128701

DUGO SELO

HR4610010051758528705

DUGOPOLJE

HR0910010051710228706

DVOR

HR6910010051710328700

ĐAKOVO

HR5310010051710428704

ĐELEKOVEC

HR6410010051710528707

ĐULOVAC

HR9710010051710628702

ĐURĐENOVAC

HR6510010051710728703

ĐURĐEVAC

HR2210010051710828708

ĐURMANEC

HR0710010051711028701

ERDUT

HR6110010051711128706

ERNESTINOVO

HR0810010051711328704

ERVENIK

HR1910010051711428707

FARKAŠEVAC

HR4310010051761928706

FAŽANA – FASANA

HR5210010051711528702

FERDINANDOVAC

HR2010010051711628703

FERIČANCI

HR4710010051762928704

FUNTANA – FONTANE

HR7410010051711728708

FUŽINE

HR5710010051757128700

GALOVAC

HR5310010051711828705

GARČIN

HR3710010051711928709

GAREŠNICA

HR8110010051712028700

GENERALSKI STOL

HR6510010051712128704

GLINA

HR7610010051712228707

GOLA

HR1210010051712328702

GORIČAN

HR7710010051712428703

GORJANI

HR8610010051761828701

GORNJA RIJEKA

HR3410010051712528708

GORNJA STUBICA

HR4510010051756928708

GORNJA VRBA

HR9410010051712728709

GORNJI BOGIĆEVCI

HR6810010051712928706

GORNJI KNEGINEC

HR9110010051760428707

GORNJI MIHALJEVEC

HR3610010051713028707

GOSPIĆ

HR6910010051713128702

GRAČAC

HR3710010051713228703

GRAČIŠĆE

HR7010010051713428705

GRADAC

HR5410010051713528709

GRADEC

HR7110010051713628701

GRADINA

HR2810010051713728706

GRADIŠTE

HR8810010051713828700

GROŽNJAN-GRISIGNANA

HR7210010051713928704

GRUBIŠNO POLJE

HR9410010051714028703

GUNDINCI

HR5110010051714128708

GUNJA

HR2210010051751028709

GVOZD

HR3110010051714428701

HERCEGOVAC

HR8510010051714528706

HLEBINE

HR4810010051714628700

HRAŠĆINA

HR4310010051714828707

HRVACE

HR7610010051714928702

HRVATSKA DUBICA

HR8710010051715028705

HRVATSKA KOSTAJNICA

HR8810010051715228701

HUM NA SUTLI

HR4510010051715328706

HVAR

HR0810010051715428700

ILOK

HR8910010051715528704

IMOTSKI

HR0310010051715628707

IVANEC

HR0410010051715828703

IVANIĆ GRAD

HR5810010051715928708

IVANKOVO

HR7010010051716128700

IVANSKA

HR1210010051760928709

JAGODNJAK

HR6510010051716328707

JAKOVLJE

HR9810010051716428702

JAKŠIĆ

HR6610010051716528703

JALŽABET

HR1910010051759928707

JANJINA

HR2310010051716628708

JARMINA

HR0210010051716728705

JASENICE

HR8310010051716828709

JASENOVAC

HR0310010051716928701

JASTREBARSKO

HR1410010051717028704

JELENJE

HR2510010051717128707

JELSA

HR1710010051755228705

JESENJE

HR5810010051717228702

JOSIPDOL

HR2610010051717328703

KALI

HR6310010051755928702

KALINOVAC

HR7410010051756028705

KALNIK

HR6610010051762328708

KAMANJE

HR5910010051717528705

KANFANAR

HR4310010051717628709

KAPELA

HR6010010051717728701

KAPTOL

HR1710010051717828706

KARLOBAG

HR7710010051717928700

KARLOVAC

HR6110010051759628706

KAROJBA

HR1810010051718028702

KASTAV

HR8310010051718128703

KAŠTELA

HR2410010051759728700

KAŠTELIR-LABINCI – CASTELLIERE – S. DOMENICA

HR1910010051718328705

KIJEVO

HR0310010051718428709

KISTANJE

HR2010010051718528701

KLAKAR

HR7410010051718628706

KLANA

HR3710010051718728700

KLANJEC

HR3210010051718928707

KLENOVNIK

HR9710010051719028708

KLINČA SELO

HR6010010051719228709

KLIS

HR7710010051719328701

KLOŠTAR IVANIĆ

HR3410010051719428706

KLOŠTAR PODRAVSKI

HR9410010051719528700

KNEŽEVI VINOGRADI

HR7810010051719628704

KNIN

HR1210010051762228703

KOLAN

HR8910010051719728707

KOMIŽA

HR2510010051719828702

KONAVLE

HR9010010051719928703

KONČANICA

HR6910010051720028700

KONJŠČINA

HR5310010051720128704

KOPRIVNICA

HR6410010051720228707

KOPRIVNIČKI BREGI

HR9710010051720328702

KOPRIVNIČKI IVANEC

HR6510010051720428703

KORČULA

HR9810010051753828701

KOSTRENA

HR2210010051720528708

KOŠKA

HR9810010051720628705

KOTORIBA

HR0210010051720828701

KRALJEVEC NA SUTLI

HR5610010051720928706

KRALJEVICA

HR5710010051721128702

KRAPINA

HR2510010051721228703

KRAPINSKE TOPLICE

HR9610010051753328702

KRAŠIĆ

HR4110010051754528709

KRAVARSKO

HR7910010051721328708

KRIŽ

HR5810010051721428705

KRIŽEVCI

HR4210010051721528709

KRK

HR5910010051721628701

KRNJAK

HR1610010051721728706

KRŠAN

HR4110010051757228704

KUKLJICA

HR6010010051721928704

KULA NORINSKA

HR9810010051755328709

KUMROVEC

HR8210010051722028703

KUTINA

HR3910010051722128708

KUTJEVO

HR1810010051722228705

LABIN

HR0210010051722328709

LANIŠĆE

HR7310010051722528706

LASINJA

HR3610010051722628700

LASTOVO

HR3010010051758628709

LEĆEVICA

HR2010010051722728704

LEGRAD

HR3110010051722828707

LEKENIK

HR6410010051722928702

LEPOGLAVA

HR7510010051723028705

LEVANJSKA VAROŠ

HR5910010051723128709

LIPIK

HR7610010051723228701

LIPOVLJANI

HR9310010051723428700

LIŠANE OSTROVIČKE

HR7710010051723528704

LIŽNJAN – LISIGNANO

HR8810010051723628707

LOBOR

HR2410010051723728702

LOKVE

HR4710010051758728701

LOKVIČIĆI

HR4510010051762428705

LOPAR

HR4610010051723928708

LOVAS

HR9510010051724028706

LOVINAC

HR4210010051724228704

LOVRAN

HR5310010051724328707

LOVREĆ

HR8610010051724428702

LUDBREG

HR7510010051754828700

LUKA

HR5410010051724528703

LUKAČ

HR7910010051760028701

LUMBARDA

HR1110010051724628708

LUPOGLAV

HR8710010051724728705

LJUBEŠĆICA

HR7110010051724828709

MAČE

HR7010010051757828709

MAGADENOVAC

HR7210010051755528706

MAJUR

HR8810010051724928701

MAKARSKA

HR0210010051725028704

MALA SUBOTICA

HR1310010051725128707

MALI BUKOVEC

HR4610010051725228702

MALI LOŠINJ

HR1410010051725328703

MALINSKA – DUBAŠNICA

HR6810010051725428708

MARČANA

HR3110010051725628709

MARIJA BISTRICA

HR5510010051753928706

MARIJA GORICA

HR4810010051725728701

MARIJANCI

HR0510010051725828706

MARINA

HR5610010051761028700

MARKUŠICA

HR7810010051708528703

MARTIJANEC

HR6510010051725928700

MARTINSKA VES

HR0610010051726028702

MARUŠEVEC

HR7110010051726128703

MATULJI

HR0710010051726328705

MEDULIN

HR8810010051726428709

METKOVIĆ

HR0810010051726528701

MIHOVLJAN

HR6210010051726628706

MIKLEUŠ

HR2510010051726728700

MILNA

HR0910010051726828704

MLJET

HR8510010051727028708

MOLVE

HR6510010051727328701

MOŠČENIČKA DRAGA

HR2210010051727428706

MOTOVUN – MONTONA

HR8210010051727528700

MRKOPALJ

HR1410010051708728705

MUĆ

HR6610010051727628704

MURSKO SREDIŠĆE

HR6910010051761728709

MURTER – KORNATI

HR1310010051727828702

NAŠICE

HR7810010051727928703

NEDELIŠĆE

HR5110010051761228707

NEGOSLAVCI

HR0810010051728028709

NEREŽIŠĆA

HR2510010051728128701

NETRETIĆ

HR2510010051729528702

NIJEMCI

HR7910010051728228706

NIN

HR4210010051728328700

NOVA BUKOVICA

HR2610010051728428704

NOVA GRADIŠKA

HR3710010051728528707

NOVA KAPELA

HR3810010051728728703

NOVA RAČA

HR9210010051728828708

NOVALJA

HR1810010051755428701

NOVI GOLUBOVEC

HR7110010051728928705

NOVI MAROF

HR7710010051729028701

NOVI VINODOLSKI

HR8110010051753728709

NOVIGRAD

HR3410010051729128706

NOVIGRAD – CITTANOVA

HR9410010051729228700

NOVIGRAD PODRAVSKI

HR5810010051756128709

NOVO VIRJE

HR7810010051729328704

NOVSKA

HR8910010051729428707

NUŠTAR

HR9010010051729628703

OBROVAC

HR4710010051729728708

OGULIN

HR0410010051758828706

OKRUG

HR1010010051729928709

OKUČANI

HR7010010051730028703

OMIŠ

HR2710010051730128708

OMIŠALJ

HR0610010051730228705

OPATIJA

HR8710010051730328709

OPRISAVCI

HR0710010051730428701

OPRTALJ – PORTOLE

HR2410010051730628700

OPUZEN

HR0810010051730728704

ORAHOVICA

HR1910010051730828707

OREBIĆ

HR2710010051760528702

OREHOVICA

HR5210010051730928702

ORIOVAC

HR2410010051754228703

ORLE

HR4710010051731128709

OROSLAVJE

HR6410010051731228701

OSIJEK

HR2110010051731328706

OTOČAC

HR8110010051731428700

OTOK (Sinj)

HR2110010051753528708

OTOK (Vinkovci

HR6510010051731528704

OZALJ

HR7610010051731628707

PAG

HR1210010051731728702

PAKOŠTANE

HR7710010051731828703

PAKRAC

HR8310010051732028706

PAŠMAN

HR4610010051732128700

PAZIN

HR4110010051732328707

PERUŠIĆ

HR7410010051732428702

PETERANEC

HR4210010051732528703

PETLOVAC

HR9610010051732628708

PETRIJANEC

HR7510010051732728705

PETRIJEVCI

HR5910010051732828709

PETRINJA

HR7610010051732928701

PETROVSKO

HR8710010051733028704

PIĆAN

HR1210010051758128707

PIROVAC

HR9810010051733128707

PISAROVINA

HR3410010051733228702

PITOMAČA

HR0210010051733328703

PLAŠKI

HR5610010051733428708

PLETERNICA

HR3310010051745528708

PLITVIČKA JEZERA

HR3510010051733528705

PLOČE

HR3610010051733728701

PODBABLJE

HR9010010051733828706

PODCRKAVLJE

HR5310010051733928700

PODGORA

HR9110010051734028702

PODGORAČ

HR6410010051727128705

PODRAVSKA MOSLAVINA

HR8510010051761628705

PODRAVSKE SESVETE

HR5910010051734128703

PODSTRANA

HR1610010051734228708

PODTUREN

HR9210010051734328705

POJEZERJE

HR5710010051754428705

POKUPSKO

HR7610010051734428709

POLAČA

HR9310010051734528701

POLIČNIK

HR5010010051734628706

POPOVAC

HR1310010051734728700

POPOVAČA

HR9410010051734828704

POREČ – PARENZO

HR0810010051734928707

POSEDARJE

HR7310010051735028708

POSTIRA

HR5210010051757328707

POVLJANA

HR5210010051735128705

POŽEGA

HR3610010051735228709

PREGRADA

HR1010010051735428706

PREKO

HR7010010051735528700

PRELOG

HR5410010051735628704

PRESEKA

HR6410010051758928700

PRGOMET

HR1110010051762028707

PRIBISLAVEC

HR0510010051759028702

PRIMORSKI DOLAC

HR6510010051735728707

PRIMOŠTEN

HR1310010051758328703

PRIVLAKA (Vukovar)

HR8510010051757428702

PRIVLAKA (Zadar)

HR9510010051708828709

PROLOŽAC

HR2610010051729828705

PROMINA

HR9810010051735828702

PUČIŠĆA

HR6610010051735928703

PULA – POLA

HR9310010051736028709

PUNAT

HR1310010051736128701

PUNITOVCI

HR6710010051736228706

PUŠČA

HR3010010051736328700

RAB

HR1410010051736428704

RADOBOJ

HR9710010051753628705

RAKOVEC

HR2510010051736528707

RAKOVICA

HR5810010051736628702

RASINJA

HR8010010051736828708

RAŠA

HR5910010051736928705

RAVNA GORA

HR2210010051737128706

RAŽANAC

HR8210010051737228700

REŠETARI

HR3510010051755628700

RIBNIK

HR6610010051737328704

RIJEKA

HR4510010051758228702

ROGOZNICA

HR7710010051737428707

ROVINJ – ROVIGNO

HR1310010051737528702

ROVIŠĆE

HR7810010051737628703

RUGVICA

HR7010010051759128703

RUNOVIĆI

HR3510010051737728708

RUŽIĆ

HR1410010051737828705

SABORSKO

HR9510010051737928709

SALI

HR4210010051738028700

SAMOBOR

HR2610010051738128704

SATNICA ĐAKOVAČKA

HR3710010051738228707

SEGET

HR7010010051738328702

SELCA

HR9210010051738528708

SELNICA

HR7110010051738628705

SEMELJCI

HR5510010051738728709

SENJ

HR7510010051756228701

SEVERIN

HR7210010051738828701

SIBINJ

HR9410010051757028706

SIKIREVCI

HR2910010051738928706

SINJ

HR9410010051739028707

SIRAČ

HR3010010051739128702

SISAK

HR5210010051739328708

SKRAD

HR3110010051739428705

SKRADIN

HR1510010051739528709

SLATINA

HR3210010051739628701

SLAVONSKI BROD

HR8610010051739728706

SLAVONSKI ŠAMAC

HR3310010051739928704

SLIVNO

HR2810010051740028704

SLUNJ

HR7210010051740228702

SMOKVICA

HR7310010051740528705

SOKOLOVAC

HR5710010051740628709

SOLIN

HR7410010051740728701

SOPJE

HR9110010051740928700

SPLIT

HR3210010051741028702

SRAČINEC

HR9710010051741128703

STANKOVCI

HR5410010051741228708

STARA GRADIŠKA

HR3310010051741328705

STARI GRAD

HR1710010051741428709

STARI JANKOVCI

HR3410010051741528701

STARI MIKANOVCI

HR8810010051741628706

STARIGRAD

HR3510010051741828704

STARO PETROVO SELO

HR4610010051741928707

STON

HR9210010051760628703

STRAHONINEC

HR9010010051742128705

STRIZIVOJNA

HR7410010051742228709

STUBIČKE TOPLICE

HR3810010051755128708

STUPNIK

HR9110010051742328701

SUĆURAJ

HR4810010051742428706

SUHOPOLJE

HR1110010051742528700

SUKOŠAN

HR9210010051742628704

SUNJA

HR0610010051742728707

SUPETAR

HR2710010051759228708

SUTIVAN

HR4910010051760728708

SVETA MARIJA

HR0810010051743228706

SVETA Nedelja (Labin)

HR9610010051743628702

SVETA NEDELJA (Samobor)

HR6410010051743728703

SVETI ĐURĐ

HR3910010051742828702

SVETI FILIP I JAKOV

HR2110010051743828708

SVETI ILIJA

HR0710010051742928703

SVETI IVAN ZELINA

HR9710010051743928705

SVETI IVAN ŽABNO

HR0610010051744028701

SVETI JURAJ NA BREGU

HR3410010051743028709

SVETI KRIŽ ZAČRETJE

HR5110010051743128701

SVETI LOVREČ

HR6010010051744128706

SVETI MARTIN NA MURI

HR2310010051744228700

SVETI PETAR OREHOVEC

HR6810010051743328700

SVETI PETAR U ŠUMI

HR6310010051743528707

SVETVINČENAT

HR9210010051756428700

ŠANDROVAC

HR2810010051760828705

ŠENKOVEC

HR0710010051744328704

ŠESTANOVAC

HR1810010051744428707

ŠIBENIK

HR5110010051744528702

ŠKABRNJA

HR5210010051761428703

ŠODOLOVCI

HR7310010051744728708

ŠOLTA

HR3610010051744928709

ŠPIŠIĆ BUKOVICA

HR8010010051745028700

ŠTEFANJE

HR6310010051762828700

ŠTITAR

HR7510010051745228707

ŠTRIGOVA

HR2610010051763128708

TAR-VABRIGA – TORRE-ABREGA

HR1110010051745328702

TINJAN

HR7610010051745428703

TISNO

HR5310010051757528703

TKON

HR1210010051745628705

TOMPOJEVCI

HR9310010051745728709

TOPUSKO

HR1310010051745828701

TORDINCI

HR1910010051755728704

TOUNJ

HR6710010051745928706

TOVARNIK

HR4610010051762628701

TRIBUNJ

HR3510010051746028707

TRILJ

HR6810010051746128702

TRNAVA

HR3610010051746228703

TRNOVEC BARTOLOVEČKI

HR9010010051746328708

TROGIR

HR3610010051760128706

TRPANJ

HR6910010051746428705

TRPINJA

HR0610010051759328705

TUČEPI

HR7010010051746628701

TUHELJ

HR2710010051746728706

UDBINA

HR8710010051746828700

UMAG – UMAGO

HR7110010051746928704

UNEŠIĆ

HR5010010051747128708

VALPOVO

HR2910010051747228705

VARAŽDIN

HR1310010051747328709

VARAŽDINSKE TOPLICE

HR3010010051747428701

VELA LUKA

HR8410010051747528706

VELIKA

HR5610010051754128702

VELIKA GORICA

HR4710010051747628700

VELIKA KOPANICA

HR3110010051747728704

VELIKA LUDINA

HR4210010051747828707

VELIKA PISANICA

HR7610010051756528704

VELIKA TRNOVITICA

HR3010010051755828707

VELIKI BUKOVEC

HR8610010051748028705

VELIKI GRĐEVAC

HR7010010051748128709

VELIKO TRGOVIŠĆE

HR4410010051748328706

VELIKO TROJSTVO

HR0710010051748428700

VIDOVEC

HR8810010051748528704

VILJEVO

HR0210010051748628707

VINICA

HR3510010051748728702

VINKOVCI

HR0310010051748828703

VINODOLSKA OPĆINA

HR5710010051748928708

VIR

HR0910010051749028706

VIRJE

HR6910010051749128700

VIROVITICA

HR5310010051749228704

VIS

HR6410010051749328707

VISOKO

HR9710010051749428702

VIŠKOVCI

HR6510010051749528703

VIŠKOVO

HR9810010051749728705

VIŠNJAN – VISIGNANO

HR8210010051749828709

VIŽINADA – VISINADA

HR8710010051757928701

VLADISLAVCI

HR0210010051749928701

VOĆIN

HR0210010051750028708

VODICE

HR6210010051750228709

VODNJAN – DIGNANO

HR6710010051758428708

VOĐINCI

HR7910010051750328701

VOJNIĆ

HR3610010051750428706

VRATIŠINEC

HR9610010051750528700

VRBANJA

HR8010010051750628704

VRBJE

HR9110010051750728707

VRBNIK

HR2710010051750828702

VRBOVEC

HR9210010051750928703

VRBOVSKO

HR3910010051751128701

VRGORAC

HR9310010051751228706

VRHOVINE

HR5610010051751328700

VRLIKA

HR4010010051751428704

VRPOLJE

HR8410010051751628702

VRSAR – ORSERA

HR2910010051762528709

VRSI

HR5210010051751728703

VUKA

HR0910010051751828708

VUKOVAR

HR8510010051751928705

ZABOK

HR9110010051752028701

ZADAR

HR0710010051759528701

ZADVARJE

HR4810010051752128706

ZAGORSKA SELA

HR9110010051713328708

ZAGREB

HR1110010051752228700

ZAGVOZD

HR7810010051754328708

ZAPREŠIĆ

HR9210010051752328704

ZAŽABLJE

HR0610010051752428707

ZDENCI

HR3910010051752528702

ZEMUNIK DONJI

HR0710010051752628703

ZLATAR

HR6110010051752728708

ZLATAR BISTRICA

HR4010010051752828705

ZMIJAVCI

HR8710010051756628707

ZRINSKI TOPOLOVAC

HR6810010051753028700

ŽAKANJE

HR5210010051753128704

ŽMINJ

HR2310010051754028707

ŽUMBERAK

HR9610010051760228700

ŽUPA DUBROVAČKA

HR6410010051753428703

ŽUPANJA

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice