Carinska uprava objavila je na svojim Internet stranicama Smjernice EU za primjenu u EU odredaba o: tehničkim zahtjevima za printanje potvrda o prometu robe EUR.1, EUR-MED, A.TR i potvrda o podrijetlu robe FORM A, ovlaštenim izvoznicima, valjanosti dokaza o podrijetlu, zamjenskim potvrdama o prometu robe.   Ove smjernice daju okvir za usklađeno postupanje u praksi država članica EU pri primjeni tih odredbi, te ih se u postupanju preporuča pridržavati.   Detaljnije može se vidjeti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.