Mišljenja.hr

Sastavljanje revizorskog izvješća o obavljenom revizijskom uvidu i o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja neprofitne organizacije

Datum objave: 20.06.2022.

Prema odredbi čl. 32., st. 3. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine br. 121/14.) neprofitna organizacija koja je obvezna podvrgnuti reviziji svoje godišnje financijske izvještaje treba najkasnije do 30. lipnja tekuće godine objaviti na svojoj mrežnoj stranici:

- revizorsko izvješće o obavljenom uvidu u financijske izvještaje, odnosno
- revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji tih financijskih izvještaja.

Objava revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu ne odnosi se na sindikate i udruge poslodavaca. Sindikati i udruge poslodavaca su dužni do 30. lipnja tekuće godine dostaviti Ministarstvu financija revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu. Sindikati i udruge poslodavaca mogu dostaviti revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno o uvidu u financijske izvještaje za prethodnu godinu zainteresiranim stranama ako se time ne narušava njihovo slobodno i neovisno djelovanje.

Revizorsko društvo treba neprofitnoj organizaciji s kojom je zaključen ugovor o obavljanju revizijskog uvida u financijske izvještaje te ugovor o obavljanju revizije financijskih izvještaja najkasnije do 30. lipnja dostaviti revizorsko izvješće o obavljenom uvidu u financijske izvještaje za 2021. godinu, odnosno revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2021. godinu kako bi ga neprofitna organizacija mogla do tog datuma, u skladu sa spomenutim Zakonom, objaviti na svojoj mrežnoj stranici ili dostaviti ga Ministarstvu financija.

« Povratak

Može vas zanimati