Postavljate nekoliko pitanja u svezi s poreznim priznavanjem rashoda s naslova vrijednosnih usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine, na koja nastavno odgovaramo: 1. Društvo je uskladilo vrijednost dugotrajne materijalne imovine (zgrade koja nije u uporabi) u 1999. i u prijavi poreza na dobit za 1999. iskazalo svotu usklađenje kao porezno nepriznati rashod iskazujući za trošak amortizacije iznad porezno dopuštene svote. Postavljate pitanje, postupa li društvo pravilno ako u narednim godinama u prijavama poreza na dobit na rednom broju III - 16 iskazuje pripadajuću svotu amortizacije, po stopama iz Pravilnika o amortizaciji, tj. kao trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat po čl. 8. Zakona o porezu na dobit. Prema čl. 5., st. 9. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.), rashodi amortizacije dugotrajne imovine utvrđuju se prema Pravilniku o amortizaciji. U čl. 5., st. 9. Pravilnika o amortizaciji (Narodne novine br. 54/01.), navedeno je da ako porezni obveznik u jednom ili više poreznih razdoblja utvrdi ukupnu amortizaciju u iznosu nižem od onoga koji bi se dobio primjenom tog Pravilnika, za tu razliku može povećati amortizaciju tekućeg ili idućih razdoblja. U skladu s navedenim, ako je porezni obveznik u ...