Primjer knjiženja kada je usluga tekućeg održavanja obračunana, no nije za tu uslugu primljen račun, a naknadno je primljen iznos računa viši od obračunanog

UPOZORENJE

Pristup bazi znanja dozvoljen je samo pretplatnicima.

Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup na misljenja.hr molimo da se prijavite.

Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup na misljenja.hr, potrebno se pretplatiti. Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite mišem ovdje.

Ako ste zaboravili lozinku kliknite mišem ovdje.
Povratak

Ovdje možete prijaviti pogrešku u prikazanom tekstu, npr. gramatičku pogrešku, pogrešan izračun ili ako se ne slažete sa sadržajem napisanog teksta. Uredništvo će svaki primljeni komentar razmotriti, a prema potrebi, na upisanu Email adresu odgovoriti pojašnjenjem.

Na postavljene upite stručne naravi na ovom mjestu i na ovaj način ne odgovaramo. Molimo da za stručne upite/odgovore koristite forum.