Primjer knjiženja kada je usluga tekućeg održavanja obračunana, no nije primljen račun te je naknadno primljen iznos računa niži od obračunanog

UPOZORENJE

Pristup bazi znanja dozvoljen je samo pretplatnicima.

Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup na misljenja.hr molimo da se prijavite.

Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup na misljenja.hr, potrebno se pretplatiti. Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite mišem ovdje.

Ako ste zaboravili lozinku kliknite mišem ovdje.
Povratak

Ovdje možete prijaviti pogrešku u prikazanom tekstu, npr. gramatičku pogrešku, pogrešan izračun ili ako se ne slažete sa sadržajem napisanog teksta. Uredništvo će svaki primljeni komentar razmotriti, a prema potrebi, na upisanu Email adresu odgovoriti pojašnjenjem.

Na postavljene upite stručne naravi na ovom mjestu i na ovaj način ne odgovaramo. Molimo da za stručne upite/odgovore koristite forum.