​Primili smo dopis u kojem se traži mišljenje o obvezi plaćanja poreza na kuće za odmor za vlasnike kuća na otoku Viru koji imaju prijavljeno prebivalište na otoku, ali žive na drugoj adresi ili u inozemstvu. U dopisu se navodi da je odlukom Općinskog vijeća propisano da se u postupku dokazivanja statusa kuće za odmor, osim osobne iskaznice, uzima u obzir i visina troška električne energije, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, mjesto podnošenja poreznih prijava i drugi raspoloživi podaci. U nastavku se očitujemo kako slijedi. Člankom 35. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07. i 73/08.) propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor. Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Slijedom navedenog, porez na kuće za odmor plaćaju vlasnici kuća za odmor a kriterij za utvrđivanje statusa kuće za odmor je način njenog korištenja povremeno ili sezonski. Dakle, objekti koji se ...