Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje su kroz sustav razmjene i preuzimanja podataka razvili integrirani elektronički postupak prijave obveznika uplate na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Više se ne treba ići na oba zavoda, a sve se može elektronički obaviti. Integrirani elektronički postupak sadrži sljedeće korake: podnošenje prijave za obveznika doprinosa u HZMO prosljeđivanje podataka elektroničkim putem od HZMO u HZZO automatska uspostava prijava obveznika doprinosa i pripadajućih osiguranih osoba. Stranice elektroničkog poslovanja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (link)   izvor:hzzo.hr ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.