Mišljenja.hr

Dostupne su dvije nove e-Usluge Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Datum objave: 23.01.2023.

Dostupne su dvije nove e-Usluge Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje omogućuju jednostavnije i brže ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja.

Novom e-Uslugom Prijavno-odjavni podaci obveznici, poslodavci (pravne i fizičke osobe) mogu elektroničkim putem podnijeti zahtjev za prikaz prijavno-odjavnih podataka za svoje radnike. Poslodavci sada mogu brže i jednostavnije provjeravati podatke o radnicima, evidentirane u matičnoj evidenciji HZMO-a, i to podatke o:

 • datumu početka i prestanka osiguranja za svakog pojedinačnog osiguranika
 • osnovi osiguranja
 • radnom vremenu
 • vrsti ugovora o radu
 • stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi ili razini obrazovanja
 • zanimanju
 • statusu osobe s invaliditetom
 • korištenju mirovine u osiguranju
 • stažu osiguranja s povećanim trajanjem.

Pomoću preuzetih prijavno-odjavnih podataka omogućena je jednostavnija i brža uspostava e-Prijava u HZMO Lani putem funkcionalnosti za uvoz podataka za veći broj prijava i odjava radnika zbog statusnih promjena ili preseljenja obveznika.

Druga e-Usluga treba korisnicima olakšati i ubrzati postupak podnošenja zahtjeva i izdavanja prenosivog dokumenta A1, i to:

 • e-Zahtjev za izdavanje prenosivog dokumenta (potvrde) A1 – izaslanje zaposlenih osoba u EU
 • e-Zahtjev za izdavanje prenosivog dokumenta (potvrde) A1 – izaslanje samozaposlenih osoba u EU
 • e-Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883/2004
 • e-Prijava za izdavanje prenosivog dokumenta (potvrde) A1 za osobe koje rade u dvije ili više država članica EU radi određivanja zakonodavstva koje se primjenjuje
 • e-Zahtjev za određivanje zakonodavstva koje se primjenjuje za pomorce
 • e-Zahtjev za odstupanje prema članku 16. Uredbe 883/2004 za pomorce.

Prenosivi dokument A1 (tzv. potvrda A1) dokument je koji vrijedi na čitavom području EU-a kao dokaz o zakonodavstvu koje se primjenjuje na osobu te da se doprinosi plaćaju u državi članici koja ga je izdala, kao i da ne postoji obveza plaćanja doprinosa u drugim državama članicama u kojima se obavlja djelatnost. Obveza izdavanja A1 propisana je za točno određene situacije (kada osoba obavlja neku djelatnost u drugim državama članicama izvan nadležne države), a uključuje upućene zaposlene i samozaposlene osobe, državne službenike, pomorce (kad se ne primjenjuje pravilo zastave broda), članove letačke i kabinske posade zrakoplova, zaposlene i samozaposlene osobe koje rade u dvije ili više država članica, ugovorno osoblje EU-a i osobe kojima je odobreno odstupanje na temelju članka 16. Uredbe 883/2004.

Nove e-Usluge mogu koristiti postojeći i novi korisnici, ovlaštene osobe obveznika koji su već registrirani ili se prvi put registriraju u elektroničku uslugu e-Prijave HZMO Lana, bez potrebe dolaska na šaltere HZMO-a, a detaljne korisničke upute dostupne su na poveznici ovdje.

 

 

izvor: mirovinsko.hr

« Povratak

Može vas zanimati