Pravilnik o vrstama i visini naknada Financijskoj agenciji za uslugu javne objave dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja objavljen je u Narodnim novinama br. 1/16., stupio je na snagu 2. siječnja 2016. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.