Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira

Datum objave: 30.09.2019, misljenja.hr

Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira objavljen je u Narodnim novinama br. 91/19., stupa na snagu 5. listopada 2019. godine, a primjenjuje se na izvještaje iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika po prvi puta na sljedeće izvještajno razdoblje tijekom godine u poslovnoj godini donošenja rješenja iz članka 732. stavka 4. Zakona.

Ovim Pravilnikom propisuju se struktura, sadržaj, način i rokovi dostave godišnjih financijskih izvještaja i financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine u skladu s člankom 41. točkom a) i b) Delegirane uredbe (EU) br. 2017/392 u vezi s člankom 22. Uredbe (EU) br. 909/2014 od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te se propisuje kontni plan za središnji depozitorij vrijednosnih papira.

Godišnje financijske izvještaje i financijske izvještaje za razdoblja tijekom godine središnjeg depozitorija vrijednosnih papira čine:
1. Izvještaj o financijskom položaju,
2. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,
3. Izvještaj o novčanom toku,
4. Izvještaj o promjenama kapitala,
5. Bilješke uz financijske izvještaje za godišnje financijske izvještaje, odnosno odabrane bilješke s objašnjenjima za financijske izvještaje za razdoblja tijekom godine.
6. Godišnje izvješće iz članka 21. Zakona o računovodstvu, odnosno međuizvještaj rukovodstva za razdoblje tijekom godine na koje se financijski izvještaj odnosi.

Središnji depozitorij vrijednosnih papira prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanom toku može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.
Godišnji financijski izvještaji moraju biti revidirani od strane revizora.
Pored ovih izvještaja Hanfa može od središnjeg depozitorija vrijednosnih papira zahtijevati dodatne podatke, informacije i objašnjenja za pojedine stavke u godišnjim financijskim izvještajima i financijskim izvještajima za razdoblja tijekom godine.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice