Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje

Datum objave: 30.09.2019, misljenja.hr

Pravilnik o doniranju hrane i hrane za životinje objavljen je u Narodnim novinama br. 91/19., stupa na snagu 5. listopada 2019. godine.

Ovim se Pravilnikom propisuju detaljna pravila za doniranje hrane i hrane za životinje, uvjeti koje mora ispunjavati posrednik u lancu doniranja hrane te sadržaj i način vođenja Registra posrednika u doniranju hrane.
S hranom i hranom za životinje koja je oduzeta u prekršajnim postupcima i postala vlasništvo Republike Hrvatske, a koja je prema odredbama posebnih propisa o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske besplatno dodijeljena posredniku ili krajnjem primatelju hrane ili hrane za životinje, posrednik u lancu doniranja hrane ili hrane za životinje dužan je postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
Doniranje hrane je davanje hrane bez naknade od donatora hrane namijenjene krajnjem primatelju hrane te se smatra stavljanjem hrane na tržište u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 178/2002.
Donator hrane može donirati hranu preko posrednika u lancu doniranja hrane ili izravno krajnjem primatelju hrane.
Donirana hrana služi za podmirivanje osobnih potreba krajnjeg primatelja odnosno štićenika neprofitne pravne osobe koja pruža uslugu smještaja i/ili prehrane štićenicima svog objekta.
Posrednici u lancu doniranja hrane mogu međusobno preraspodijeliti hranu u skladu s potrebama krajnjih primatelja.
Hrana se može donirati krajnjem primatelju koji je:
– osoba u potrebi koja je socijalno ugrožena osoba i/ili
– osoba pogođena elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama ili
– neprofitna pravna osoba koja pruža uslugu smještaja i/ili prehrane štićenicima svog objekta ili
– osoba koja se donatoru odnosno posredniku učini vjerojatnim da se nalazi u potrebi.
Fizička ili pravna osoba koja namjerava obavljati poslove posrednika u lancu doniranja hrane mora biti upisana u Registar posrednika u doniranju hrane.

Doniranje hrane za životinje je davanje hrane za životinje bez naknade od donatora hrane za životinje namijenjene krajnjem primatelju hrane za životinje te se smatra stavljanjem hrane za životinje na tržište u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 178/2002.
Donator hrane za životinje donira hranu za životinje krajnjem primatelju hrane za životinje.
Donatori koji sudjeluju u lancu doniranja hrane za životinje mogu biti subjekti u poslovanju s hranom i/ili hranom za životinje i/ili nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.
Krajnji primatelj hrane za životinje kojem se donira hrana, uključujući bivšu hranu neživotinjskog i životinjskog podrijetla te hrana za životinje radi hranidbe životinja za proizvodnju hrane koja se stavlja na tržište, mora se registrirati ili odobriti u skladu s propisima o hrani za životinje.
Krajnji primatelj hrane za životinje koji vodi brigu o nezbrinutim životinjama, a iste hrani bivšom hranom životinjskog podrijetla mora se registrirati u skladu s propisima iz područja nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi.
Hrana za životinje može se donirati krajnjem primatelju hrane za životinje koji vodi brigu i skrb o:
– nezbrinutim životinjama
– životinjama koje se koriste za terapijske svrhe i
– vlastitim životinjama.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice