Ministarstvo financija nam je proslijedilo dopis obveznice poreza na dohodak gđe. L. A., koji se odnosi na nemogućnost ostvarivanja povrata poreza na dohodak koji joj je poslodavac »U.« d.d., redovito obračunavao i obustavljao iz plaća isplaćenih tijekom 2002. godine. Iz upita proizlazi da pri isplati plaća taj poslodavac nije uplaćivao obračunani i obustavljeni predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Nastavno odgovaramo. Odredbama članka 45. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine  br. 177/04.) propisano je da predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka od nesamostalnog rada i to prilikom svake isplate, prema propisima koji važe na dan isplate dohotka od nesamostalnog rada. Člankom 45. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada iz članka 14. toga Zakona koji su ostvareni tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke iz članka 16. toga Zakona koji su uplaćeni i umanjen za iznos mjesečnog osobnog odbitka iz članka 36. stavci 1. i 2. toga Zakona. Predujam poreza na dohodak plaća se od utvrđene ...