Porezna uprava objavila je obavijest o povratu PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima u državama članicama Europske unije koju prenosimo u nastavku:   Hrvatski porezni obveznici će nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji zahtjeve za povrat PDV-a iz drugih država članica podnositi putem elektroničkog portala Porezne uprave, odnosno sustava za povrat PDV-a (eng. VAT Refund) u skladu s Direktivom Vijeća 2008/9/EC koja je implementirana u Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13).
Elektronički sustav za povrat PDV-a (u daljnjem tekstu VAT Refund) Porezne uprave namijenjen je svim poreznim obveznicima u Republici Hrvatskoj koji su upisani u registar obveznika PDV-a, a koji žele podnijeti zahtjev za povrat PDV-a iz druge države članice Europske unije.
Primjer: hrvatski porezni obveznik (koji je u upisan u registar obveznika PDV-a) tijekom poslovnog puta u Njemačkoj kupi gorivo. Nakon povratka u Republiku Hrvatsku taj porezni obveznik može podnijeti zahtjev za povrat PDV-a preko nacionalnog sustava za povrat PDV-a (VAT Refund), te prilaže skenirane račune ako ih zahtjeva dotična država članica povrata. Taj zahtjev se putem hrvatskog sustava za povrat PDV-a šalje njemačkoj Poreznoj upravi, odnosno njemačkom sustavu za povrat PDV-a. Njemačka Porezna uprava obrađuje zahtjev te ako odobri povrat, novac ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.