Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Porezni tretman financijskih sredstava isplaćenih studentima na poslijediplomskim studijima, poslijediplomantima, poslijedoktorandima, istraživačima i znanstvenicima

Datum objave: 18.03.2015, Klasa: 410-01/15-01/874, Porezna uprava

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 143/14.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2015. godine uz propisane iznimke, u članku 10. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13.,125/13., 148/13., Odluka USRH - 83/14., 143/14.; dalje u tekstu Zakon) dodana je nova točka 22. kojom se propisuje neplaćanje poreza na dohodak temeljem isplaćenih: - stipendija studentima na poslijediplomskim studijima te - primitaka poslijediplomantima, poslijedoktorandima, istraživačima i znanstvenicima u skladu s točkama 13. i 18. istoga članka Zakona koji se isplaćuju iz fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, za pokriće troškova školovanja, usavršavanja i znanstvenih istraživanja, odobrenim na temelju javnih natječaja, vjerodostojnih isprava i do propisanih iznosa. Također je propisano da će ministar financija pravilnikom propisati visine neoporezivih iznosa i vrste porezno priznatih troškova, vjerodostojne isprave na temelju kojih se odobravaju troškovi te oblik i sadržaj evidencija i izvješća o ostvarenim primicima namijenjenih pokriću troškova. Tko se smatra studentima na poslijediplomskim studijima, poslijediplomantima, poslijedoktorandima, istraživačima i znanstvenicima propisano je posebnim ...

 

- Može Vas zanimati


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice